Ankieta dotycząca ogrzewalni i noclegowni dla osób bezdomnych


Szanowni Państwo,

W nowelizacji Ustawy o pomocy społecznej z 5 sierpnia 2015 r. wprowadzono zapis art. 48a ust. 8 w brzmieniu: „Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni lub noclegowni nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione za udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi”. Zapis ten wejdzie w życie 5 września 2016 r. Z jednej strony oznacza to duży krok naprzód w polskim systemie pomocy osobom bezdomnym – zagwarantowanie podstawowego (interwencyjnego) wsparcia każdemu potrzebującemu, niezależnie od gminy ostatniego zameldowania i aktualnego miejsca pobytu. Z drugiej jednak rodzi zagrożenie likwidacją ogrzewalni i noclegowni przez gminy, które nie będą chciały finansować pobytu „nieswoich” bezdomnych w tych placówkach.

W związku z powyższym, Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zwraca się z uprzejmą prośbą o anonimowe wypełnienie poniższej krótkiej ankiety dotyczącej wyłącznie ogrzewalni i noclegowni (zgodnie z definicjami zawartymi w nowym art. 48a ust. 3 i 4 Ustawy). Ankieta nie dotyczy schronisk dla osób bezdomnych (zgodnie z definicją z art. 48a ust. 2 Ustawy), których finansowanie nie zmienia się.

Zobacz tekst jednolity Ustawy po zmianach:
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040640593&type=3

W przypadku jeśli w Państwa gminie funkcjonuje więcej niż jedna placówka o charakterze ogrzewalni lub noclegowni, prosimy o kilkukrotne wypełnienie ankiety i zaznaczenie tego faktu w polu "uwagi" (po wypełnieniu dla jednej placówki, należy kliknąć link "prześlij kolejną odpowiedź").

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 5 lutego 2016 r.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question