TANIEC LUDOWY 2020-2022
Mazowiecki Instytut Kultury
Adres: ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa
Kontakt: (+48) 22 58 64 221, 600 985 662, n.pozniewski@mik.waw.pl
Nazwisko *
Imię *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Miejsce urodzenia *
Adres e-mail *
Telefon kontaktowy *
Adres korespondencyjny *
Doświadczenie taneczne (nazwa zespołu, grupy) *
Ukończone kursy i szkolenia *
Na podstawie art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:1. Administratorem powierzonych nam danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod adresem: ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa, tel. (22) 586 42 00, tel./fax (22) 624 70 01, mik@mik.waw.pl, www.mik.waw.pl, NIP: 525 000 59 00, Regon: 146115201, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12.2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw: 2.1. zachęcamy do kontaktu z Administratorem;2.2. dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: iod@mik.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt 1.3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie państwa zgody w celu: 3.1. uczestnictwa w kursie instruktorskim Mazowieckiej Akademii Tańca, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO; 3.2 ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.3.3. dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.4. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie których przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji, gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.5. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 50 lat zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz z przepisami o archiwizacji.6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom uczestniczącym w realizacji zajęć.7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną informacji. *
Podpis *
Data *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy