Jarný kurz GPS 22.-24.2.2019
kurzy o rozlišovaní povolania pre dievčatá vo veku 17 -26 rokov. Ponúkame víkendové kurzy prežité v rodinnej atmosfére a prostredí, kde sa môžu cítiť slobodne a otvorene. V jednotlivých kurzoch nie je núdza o zaujímavých hostí a už takmer tradične netradičné prekvapenia nabité adrenalínom života.

22.-24. február 2019
Veľký Biel (pri Senci)
cena za kurz je 20€
Podrobnejšie údaje o zaplatení účastníckeho poplatku ti pošleme, keď nám príde tvoj prihlasovací formulár.

Kurz GPS je stále otvorený a flexibilný. Kto chce, môže v stretnutiach pokračovať, kto nie, môže prísť jednorázovo.
S členkami tímu je možné komunikovať kedykoľvek prostredníctvom e-mailu gps.fma@gmail.com. Info nájdete tiež na FB GPS saleziánky.

Meno a priezvisko *
Your answer
Pochádzam z ... *
Your answer
Vek (v čase kurzu) *
Your answer
Študujem, pracujem... *
Your answer
mailová adresa *
Your answer
tel. kontakt *
Your answer
Alergie, výhrady v stravovaní *
Your answer
Od kurzu GPS odčakávam... *
Your answer
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať (písomne na gps.fma@gmail.com) rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach.Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi vyššie na tejto prihláške, dávam v zmysle platných a účinných predpisov súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov v tu uvedenom rozsahu pre účely evidencie účastníkov podujatia GPS na šk.rok 2018/2019. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service