Anmeldeformular für den Weihnachtslieder Wettbewerb / Zgłoszenie na konkurs kolęd
Nachfolgend finden Sie das Anmeldeformular für den deutschsprachigen Weihnachtslieder Wettbewerb für Kinder und Jugendliche. Der Wettbewerb wird durch den Bund der Jugend der Deutschen Minderheit in Polen veranstaltet.
Poniżej znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy na niemieckojęzyczny konkurs kolęd skierowany do dzieci oraz młodzieży. Organizatorem konkursu jest Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP.
Vor- und Nachname / Imię i nazwisko *
Jeżeli wystąpi grupa, prosimy o podanie imion i nazwisk wszystkich uczestników
Wohnadresse / Adres zamieszkania *
Geburtsdatum / Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Das Weihnachtslied, das du singen möchtest / Piosenka świąteczna, którą chciałbyś zaśpiewać: *
Adres e-mail / E-Mail Adresse *
Telefonnummer / Numer telefonu *
Schuladresse / Adres szkoły *
Kategorie/Kategoria *
Oświadczam, że podane powyższe dane osobowe są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. Baza danych ZMMN służy jedynie celom organizacyjnym. Dane w niej zawarte nie są udostępniane osobom trzecim (instytucjom, organizacjom nie związanym z ZMMN lub mniejszością niemiecką) ani wykorzystywane w celach komercyjnych i marketingowych. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). / Ich erkläre, dass die oben genannten personenbezogenen Daten korrekt sind. Ich stimme zu, meine persönlichen Daten in der Datenbank des Bundes der Jugend der deutschen Minderheit zu bewahren. Die Datenbank des BJDM dient nur den organisatorischen Gründen. Die hierin enthaltenen Daten werden Dritten Personen (Institutionen, Organisationen) nicht zur Verfügung gestellt oder für kommerzielle und Marketingzwecke verwendet. Ich erkläre, dass ich über das Recht auf Zugang zu persönlichen Daten informiert wurde. (Datenschutz-Grundverordnung – ((EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016). *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy