สมุดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กรุณากรอกข้อมูล หรือเลือกข้อมูลให้สมบูรณ์ครบทุกข้อ และกรอกข้อมูลอย่างระมัดระวัง ก่อนส่ง เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนหลังจากวันสมัครแล้ว 1 วัน
ประเภทนักเรียนที่สมัคร (เลือกคำตอบ) *
คำนำหน้านาม *
ชื่อ (ไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) *
นามสกุล *
เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) *
เลขที่ผู้สมัคร (ใช้เลข 4 ตัวสุดท้ายของเลขประจำตัวประชาชน) *
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
มีชื่อในทะเบียนบ้าน(ดูจากทะเบียนบ้าน) *
โรงเรียนเดิมที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ไม่ต้องใส่คำว่าโรงเรียนนำหน้า) *
ผลการเรียนเฉลี่ยรวม(GPAX) เช่น 3.50, 3.85 *
ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
เลือกแผนการเรียน (เลือกได้เพียงอันดับเดียวเท่านั้น) *
ความบกพร่องทางการเรียนรู้(ถ้ามี)
ลงชื่อผู้สมัคร *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม.