Inscriere Onești an şcolar 2020-2021
Vă rugăm să completaţi formularul de mai jos pentru înscrierea la una dintre activităţile gratuite oferite de Palatul Copiilor Bacău în anul şcolar 2020-2021.
Prin completarea prezentului formular declar că am fost informat și că înțeleg că datele cu caracter personal furnizate (nume, prenume, adresa, telefon, e-mail, instituție de învățământ, clasa) sunt prelucrate de Palatul Copiilor Bacău, cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 679/2016, exclusiv în scopul gestionării înscrierii și participării preșcolarului/elevului la cercurile unității de învățământ și structurilor arondate și la diferitele concursuri/ proiecte extrașcolare și declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, ale mele și ale copilului meu solicitate în prezenta cerere.
Refuzul persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal solicitate determină imposibilitatea Palatului Copiilor Bacău de a-și îndeplini obligațiile legale și, pe cale de consecință, imposibilitatea înscrierii copilului la activitățile instituției de învățământ.
-NORME DE PROTECȚIA MUNCII ȘI DE COMPORTARE ÎN INCINTA PALATULUI/CLUBULUI COPIILOR (Conform M.E.C.)
 Părinții/însoțitorii se vor asigura că elevul a fost preluat de cadrul didactic coordonator de cerc pentru desfășurarea activității educaționale;
 Copiii care au venit însoțiți de părinți, bunici sau alte rude sau prieteni de familie vor fi instruiți să-și aștepte însoțitorul și să nu părăsească instituția neînsoțiți;
 Nu se vor atinge, sub niciun motiv - părți componente ale instalației electrice. Defecțiunile sesizate la funcționarea aparatelor electrice din dotarea cercului vor fi anunțate profesorului coordonator de cerc;
 Instalațiile sanitare vor fi folosite în mod corespunzător și civilizat. Inaintea intrării în sala de clasă elevul își va spăla mâinile cu săpun la grupul sanitar de pe palierul unde se află cercul și/sau își va dezinfecta mâinile;
 Este interzisă alergarea în interiorul clădirii, precum și desfășurarea oricăror activități ce pot afecta desfășurarea orelor de curs;
 Deplasarea în curte și pe scări se face cu atenție; nu este admisă cățărarea pe pervazurile geamurilor / pe garduri / balustrade / bănci / copaci;
 În sălile de curs vor fi respectate normele specifice activității care se desfășoară, norme ce vor fi aduse la cunoștință elevilor de către profesorul îndrumător de cerc;
 Îmi asum obligaţia ca fiul/fiica să frecventeze pe toată perioada anului şcolar cursurile cercului pentru care am optat, în conformitate cu orarul stabilit. Elevii care absentează nemotivat de 2-4 sau mai multe ori într-un semestru pot fi excluși de la cursuri. În situația în care, din motive de sănătate sau alte motive întemeiate elevul va lipsi la mai mult de o sesiune a cercului, absența trebuie anunțată coordonatorului de cerc;
 Nerespectarea acestor reguli conduce la excluderea elevului de la cursurile Palatului Copiilor Bacău!
 Palatul Copiilor Bacău este degrevat de orice responsabilitate în situația producerii unui accident cauzat de nerespectarea normelor de mai sus!
 Imi exprim acordul cu privire la participarea fiului/fiicei mele la activități de predare on-line în situații de suspendare a cursurilor cauzate de factori externi sau de acte normative care prevăd această stare;
 În consecință, sunt de acord și mă angajez să respect condițiile stabilite de Palatul Copiilor Bacău, unitate de învățământ de stat specializată în activități extrașcolare;

La începerea activităţilor de cerc, voi furniza Palatului Copiilor Bacău:
- copie după certificatul de naştere al copilului sau după cartea de identitate a acestuia
- adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate a copilului (original sau copie), obţinută la începerea cursurilor.

Fiecare profesor va putea efectua o selecţie în cazul în care numărul cererilor va depăşi numărul locurilor disponibile, prin testarea aptitudinilor elevului. De asemenea, profesorul coordonator de cerc poate alege componenţa echipajelor care participă la competiţii.
Email address *
Pentru a putea continua, trebuie să vă exprimați acordul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal. *
Required
Numele si prenumele reprezentantului legal al preşcolarului/elevului *
Numele si prenumele preşcolarului/elevului *
Adresa de domiciliu *
Numar telefon reprezentant legal *
Unitatea de învăţământ unde este înscris preşcolarul/elevul *
Clasa/grupa *
Adresa de email a elevului
Adresa de G Suite a elevului pe domeniul palatulcopiilorbacau.ro (daca are)
Elevul poate veni la cerc *
Required
Cercul pentru care se face înscrierea (in situatia in care doriti sa inscrieti copilul la mai multe cercuri, veti completa aceasta cerere de mai multe ori, bifând de fiecare dată un alt cerc) *
Required
Mijloacele electronice de care dispune preşcolarul/elevul sunt: *
Sunt de acord cu publicarea de imagini (foto/video) realizate în cadrul diferitelor activități de cerc și extracerc organizate în mediul fizic sau online - în care apare și fiul/fiica mea. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Palatul Copiilor Bacău. Report Abuse