Intresseanmälan: Var med och utveckla framtidens hållbara grönområden
Grönytor och utemiljöer är centrala för en god bebyggd miljö, men det finns flera utmaningar för att kunna utveckla och förvalta dessa bättre både utifrån miljö- och resursmässigt perspektiv. Hur kan vi bli bättre på att fördela våra resurser och skapa smartare system för skötsel av våra parker och grönytor? Vilket resultat når vi med ny teknik som möjliggör övergång från frekvens- till behovsstyrda insatser, och hur kan detta bidra till ökad biologisk mångfald? Hur utformar vi bäst våra utemiljöer utifrån boendes och besökarnas perspektiv, och hur kan utemiljöerna anläggas och förvaltas fossilfritt?

Göteborgs Stad driver sedan en tid ett brett utvecklingsarbete när det gäller drift- och skötsel av stadens utemiljöer, och där bland annat ansvariga bolag och förvaltningar har ansvaret för en rad mål när det gäller områden som fossilfrihet, biologisk mångfald, effektivitet och kvalitet. Genom att utgöra testbädd för såväl mindre specifika lösningar, som system av lösningar och metoder har staden som ambition att ligga i yttersta framkant på området, och att testbädden skall bidra till att introducera och etablera ett stort antal lösningar som på olika sätt bidrar till att skapa framtidens hållbara förvaltning av utemiljöer. Genom verksamheten i testbädden finns också förhoppningar om kunna att korta ledtiden från introduktion av lösningar till att dessa kan handlas upp och sättas i praktiskt bruk.

Testbädden Hållbara Smarta Parker i Göteborg är en möjlighet att prova nya saker som är öppen för alla. Du kan testa idéer och nya koncept i en verklig miljö, i en stad där pulsen kring grönytor är så viktig.

Anmäl din idé här, så tar vi kontakt!
NOTERA att detta är en intresseanmälan.

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar och flera företag. Det initiala arbetet med att utveckla testbädden finansieras av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) tom augusti 2020. Hållbara Smarta Parker finansieras ytterligare mellan 2020-2023 med 5 miljoner av Vinnova i utlysningen Testbäddar för samhällets utmaningar. Medverkande partners här bidrar med ytterligare 5 miljoner.

Läs mer: www.hallbarasmartaparker.com

Kontakt: evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com
Email *
Namn *
Telefon *
Organisation *
Organisation webbplats
Organisation *
Required
Beskrivning av projekt som får ansöka:
TEST-, DEMO-, UTVECKLING-,/UTVÄRDERINGSPROJEKT: Utforskar helt nya idéer och generera ny kunskap. De kan även testa och utvärdera befintliga idéer, projekt, produkter, tjänster som inte undersökts tillräckligt eller inte testats i en verklig miljö för vidare utveckling. En typ av utveckling kan även vara co-creation och workshops. Dessa projekt har inga krav på vetenskaplig nivå. AKADEMISKA FORSKNINGSPROJEKT: Akademisk forskning och utförs i samarbete med ett lärosäte, t ex högskola eller universitet. Det kan vara SLU, men även övriga lärosäten är välkomna. STUDENTPROJEKT: Studenter från såväl SLU som andra lärosäten kan ansöka. Studentprojekt behöver ha en utsedd och ansvarig handledare på sitt lärosäte för att bli godkända. Denna kategori syftar till att uppmuntra studentarbeten t ex uppsatser, examensarbeten och kandidatarbeten.
Er idé matchar följande projekttyper: *
Required
Beskriv er idé: Vad är syftet och vilken effekt vill ni åstadkomma? Hur bidrar er idé till ett eller flera av de övergripande målen: hållbarhet, effektivitet, kvalité och biologisk mångfald? *
Vilken teknik har ni tillgång till? *
Hur kan finansierar ni er medverkan? *
Innovationsområden: markera minst ett av de som ni kan bidra inom eller är intresserad av att utveckla. *
Required
Egen definition av område *
Ert önskemål om plats *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy