Kde Tě tlačí bota 23. 10. 2020
Email address *
Pokud máte chuť a odvahu zkoumat své životní otázky, udělat si krátký coaching své pracovní situace, nechat si supervidovat nějaký případ z praxe, nebo jste jen zvědaví na možnost přímého zážitku procesově orientované psychologie, srdečně Vás zveme na den s Ivanem Verným.
 
Ivan bude pracovat ve „středu skupiny“ s tím, co zájemce/klient přináší. Pokud bude zájemců a zájemkyň o práci ve středu více, vybírá se losem. Tzn., že se zpravidla dostane na 4-5 zájemců v rámci. Každá práce může být publikem diskutována, čili tato akce má i vzdělávací aspekt pro terapeuty či kouče. 

Forma: Online, platforma ZOOM
Kdy: pátek 23. 10. 2020, 17:00 – 20:00

Cena:
přihlášení a úhrada do 4. 10. 2020 = 700 Kč / 1 osoba
přihlášení a úhrada od 5. 10. 2020 = 800 Kč / 1 osoba


Nabízíme omezený počet dotovaných míst pro matky/otce na mateřské/rodičovské dovolené, studenty do 26 let a seniory. Pro více informací pište na kurzy@processwork.cz.

Kontaktní osoba: Anna Ryvolová, 776 688 922
Organizuje: Institut procesově orientované práce, z. s.

Storno poplatek:
Pokud zrušíte svou účast více jak 4 týdny před konáním akce, storno poplatek neúčtujeme, od 4 týdnů do 2 týdnů před konáním akce činí storno poplatek 50% z celkové ceny. Při stornování 2 týdny a méně před konáním akce účtujeme celou částkou. Storno poplatek neúčtujeme v případě, že účastník za sebe najde náhradu.
K plnění stornopoplatků se zavazujete svým přihlášením na seminář (= vyplněním formuláře přihlášky).

Děkujeme za pochopení.
Jméno *
Příjmení *
Ulice a číslo domu *
Město *
Telefon: *
E-mail: *
Poznámka (něco nám napište :))
Souhlasím s uvedenými podmínkami stornopoplatků *
Účastník/účastnice tímto poskytuje Institutu procesově orientované práce, z. s. (dále „IPOP), jako správci údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, dále jen „zákon“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu výše uvedených pro evidenci zájemce o kurz. Tímto rovněž potvrzuje, že byl/a seznámen/a se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře, a že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a poskytovány dobrovolně. Rovněž tímto souhlasí se zařazením poskytnutých osobních údajů po dobu neurčitou do databáze účastníků/účastnic IPOP. V poskytnutí osobních údajů je účastníkovi/účastnici poskytnuto v písemné podobě poučení v souladu s čl. 13 Nařízení, týkající se zpracování osobních údajů. Účastník/účastnice je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Správcem údajů je Institut procesově orientované práce, z. s., Na Petynce 717/46,169 00 Praha 6, IČO: 228 189 36. Správce prohlašuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro interní účely IPOP, z.s. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Institut procesově orientované práce. Report Abuse