แบบฟอร์ม การยืมวัสดุงานบ้านงานครัว
1. ยื่นแบบฟอร์มนี้ล่วงหน้า 3 วันทำการ
2. โดยข้าพเจ้าจะดูแลรักษาและทำความสะอาด สิ่งของที่ได้ยืมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ให้มีสภาพเรียบร้อย ไม่เสียหาย หากมีสิ่งใดที่ชำรุด เสียหาย ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะจัดหารายการที่ชำรุด/เสียหาย สภาพใหม่ 100 เปอร์เซ็นต์ มาทดแทนภายใน 7 วัน
ชื่อ-สกุล (Name-Surname) *
รหัสนักศึกษา (ID)
E-mail address *
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (Telephone) *
สถานะ (Status) *
หน่วยงาน (Department) *
วัตถุประสงค์ของการขอใช้ (Purpose of Request) *
(โปรดระบุ ชื่อโครงการ / รายละเอียด)
วันที่เริ่มขอใช้ (Date of Request) *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
วันที่สิ้นสุดการขอใช้ (End Date of Request) *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
รายการวัสดุงานบ้านงานครัว (มีรายการและจำนวนดังนี้)
รายการที่ขอยืม (โปรดระบุรายละเอียด/ระบุจำนวน) *
(โปรดระบุ รายการ / จำนวน)
เอกสารแนบ (Attachments) *
Required
เมื่อกดส่งเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบ Email ของท่าน (ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯให้ส่งคืนสิ่งของได้ไม่เกิน 1 วัน)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง. - Terms of Service - Additional Terms