BJCCS Sports Registration 2021-2022 /Đăng Ký Thể Thao Trường Học BJCCS 2021-2022
Please submit one registration form per child./Xin đăng ký cho mỗi sinh viên.
Child's Name / Tên Của Sinh Viên *
Age / Tuổi *
Child's Grade /Sinh Viên Đang ở Lớp *
Gender / Nam Hay Nữ *
Uniform Size (Volleyball, Soccer, and Basketball uniforms must be returned “clean” to the school and accounted for by the Athletic Department’s designated Volleyball, Soccer, or Basketball Coordinator, within 2 weeks of the end of that sport. Beginning week 3, a $10 per week fee will be charged until the uniform has been returned. Beginning week 5, the amount will be increased to $20 per week.) / Kích thước đồng phục (Đồng phục bóng chuyền, bóng đá và bóng rổ phải được trả lại sạch sẽ cho trường và được điều phối bởi Bộ điều phối bóng chuyền, bóng đá hoặc bóng rổ được chỉ định của Bộ môn thể thao, trong vòng 2 tuần kể từ khi kết thúc môn thể thao đó. Phí $ 10 mỗi tuần sẽ được tính cho đến khi đồng phục được trả lại. Bắt đầu từ tuần thứ 5, số tiền sẽ được tăng lên $ 20 mỗi tuần.)
Mother's Name / Tên Mẹ
Mother's Email (Please check spelling) / Email Của Mẹ (Xin vui lòng kiểm tra đánh vần)
Mother's Mobile Number / Số điện thoại của Mẹ
Father's Name /Tên Cha
Father's Email (Please check spelling) / Email Của Cha (Xin vui lòng kiểm tra đánh vần)
Father's Mobile Number / Số điện thoại của Cha
Select Sports (All fees will be collected during final registration including a $225 refundable deposit.) /Chọn Thể thao (Tất cả các khoản phí sẽ được thu trong quá trình đăng ký cuối cùng và kể cả $225 tiền đặt cọc.) *
Required
Please list any allergies or conditions that coaches/staff should be aware of. / Xin vui lòng liệt kê bất kỳ dị ứng hoặc điều kiện mà huấn luyện viên / nhân viên nên biết.
I am interested in coaching the following: / Tôi muốn giúp dạy thể thao:
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy