ใบตอบรับการเข้าอบรมเข้มพิเศษ Intensive Training English Course ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ให้ผู้ที่สนใจเข้าสมัครศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรอกข้อมูล
เพื่อแจ้งความประสงค์จะเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษ Intensive Training English Course

ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 อบรมระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2561
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 อบรมระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2561

ค่าลงทะเบียนการเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษฯ เป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน ชำระหน้างานวันที่อบรม)
ทั้งนี้ไม่รวมค่าอาหารและค่าที่พัก

ระดับ *
รหัสนักศึกษา/เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
ชื่อ-สกุล *
Your answer
สาขาวิชา/แขนง/วิชาเอก
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ *
Your answer
ประสงค์จะเข้าร่วม *
การชำระค่าลงทะเบียนเรียน ให้ชำระกับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ในวันที่เข้าอบรม
โดยอิงเกณฑ์มาตรฐานของ CEFR ดังนี้
ระดับ ป.โท การสอบทุกส่วน (ทุก Part) ต้องได้ไม่ต่ำกว่า B1
ระดับ ป.เอก การสอบทุกส่วน (ทุก Part) ต้องได้ไม่ต่ำกว่า B2
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms