Tilmelding til "Dissektionskursus"

Dissektionskursus

Kursets overordnede formål er, at genopfriske forskellige hvirveldyrs anatomi med udgangspunkt i arter og præparater som kan anskaffes i efterfølgende undervisningsforløb på de enkelte gymnasier. Vi vil desuden lægge vægt på hvordan disse praktiske øvelser kan i gymnasiets fysiologiundervisning. Dele af kursets foredrag ligger ud over den almindelige gymnasieundervisning idet vi inddrager et klinisk syn på obduktionens historie fra antikken til nutiden og præsenterer moderne skanningsmetoder (elektronisk materiale som kan bruges i egen undervisning vil blive udleveret på CD). Der vil være rig mulighed for at deltagerne selv bruger skalpel og saks, og der vil være mulighed for selv at betjene skannerne!


Program:

08:30 Kaffe og morgenbrød

09:00 Velkomst og intro v/ Professor Tobias Wang (Bioscience, AU) og Professor og dyrlæge Henrik Callesen (Animal Science, AU)

09:15 Obduktionens historie og hvad vi bruger den til i dag v/ Professor og overlæge Ulrik Baandrup (Aalborg Universitet)

10:00 Praktiske øvelser hvor der vil være mulighed for at vælge én eller flere af følgende dissektioner:
i. Rotter, frøer eller hajer (Tobias Wang & Aage Olsen Alstrup).
ii. Enkelte hele dyr, og udvalgte organer fra grise og køer for se på forskelle og ligheder mellem gnavere, én-mavede og drøvtyggere Henrik Callesen & Aage Olsen Alstrup).
iii. Hjerter fra forskelige dyr, inklusiv (håber vi) patologiske menneskehjerter (Ulrik Baandrup & Tobias Wang).

12:30 Frokost i matematisk kantine

13:30 Etiske overvejelser ved dissektioner i undervisning v/ Dyrlæge Aage Olsen Alstrup, PET center Aarhus Universitetshospital

14.00 Fælles transport til Skejby sygehus

14:30 Virtuel dissektion med CT og MRI skanninger: Kort teoretisk oplæg og praktiske øvelser v/ Professor Michael Pedersen med flere (MR centeret, Aarhus Universitetshospital)

16:00 Opsamling og diskussion (med kaffe og kage) i konferencelokale på Skejby sygehus


Tid: Tirsdag den 5. november 2013
Sted: Kurset afholdes ved sektion for Zoofysiologi (AU) og Skejby sygehus.
Nærmere besked om lokale/mødested senere.
Deltagerantal: Min. 12, maks. 30
Tilmelding: Ved at udfylde nedenstående.
Tilmeldingsfrist: Mandag den 7. oktober 2013
Pris: (incl. materialer og forplejning): Medlemmer af FaDB: 950 kr. Pris for ikke-medlemmer: 1450 kr.
Arrangør: FaDB kurser ved Ole Kunnerup (ok@drlund-gym.dk) i samarbejde med AU, Tobias Wang (tobias.wang@biology.au.dk).

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question