IBIZA Koniec Imprezy
Jeżeli obejrzałeś filmy IBIZA i IBIZA2 to wypełnij ankietę. Ankieta kierowana jest do osób w wieku 21 - 35 lat. Ma na celu sprawdzenie reakcji na treści przekazane w trakcie kampanii www.koniecimprezy.pl , w tym w udostępnionych spotach. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje ok. 3 min. Dla osób, które wypełniły ankietę mamy do rozlosowania 10 biletów na koncert ILLEGAL NOISE | ŁÓDŹ 15 grudnia 2019 19:00
# PALUCH
# SOLAR
# KĘKĘ
# SARIUS
# MALIK MONTANA
# ŻABSON
Losowanie 12.12. o godz. 12.12 na żywo na profilu FB/IbizaKoniecImprezy
1. Jaki tatuaż pojawia się w filmach? *
2. Czy uważasz, że rozwód rodziców ma wpływ na kształtowanie się charakteru ich dziecka? *
3. Czy uważasz, że przyczyną niepowodzeń w dorosłym życiu może być bagaż negatywnych doświadczeń związanych z rozwodem rodziców? *
4. Czy uważasz, że rozpad rodziny może skutkować zachowaniami przestępczymi w dorosłym życiu osoby, która pochodzi z rozbitej rodziny? *
bardzo słaby związek
bardzo silny związek
5. Ogólnie rzecz biorąc, co i w jakim stopniu wpływa na rozpad rodziny wg Ciebie? *
brak wpływu
mały wpływ
średni wpływ
duży wpływ
bardzo duży wpływ
podejmowanie ryzyka, brawura, lekkomyślość
używki, m.in. alkohol
brak pełnej rodziny w dzieciństwie
złe wzorce rówieśników, patologiczne środowisko, koledzy, dzielnica
brak miłości ze strony mamy i taty, brak poczucia bezpieczeństwa i troski w dzieciństwie
6. Płeć *
7. Wiek *
8. Jeżeli nie zamierzasz zawierać związku małżeńskiego, proszę uzasadnij swój wybór.
9. Adres mail (nieobowiązkowo) - ale jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu to wpisz swój mail
Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Życie z siedzibą w Łodzi przy ul. Jaracza 18/18 (administrator danych) w celu informowania o przebiegu Ankiety "Koniec Imprezy 2019", a także w celu informowania o organizowanych przez Fundację akcjach społecznych, imprezach kulturalnych, sportowych oraz innych działaniach prowadzonych zgodnie z celami statutowymi Fundacji. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.Przechowywanie niniejszych danych jest bezterminowe. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku żądania usunięcia danych lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania, Państwa dane zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe. W razie jakichkolwiek żądań lub pytań co do przetwarzania Państwa danych prosimy o kontakt mailowy z administratorem danych: michal@zycie.lodz.pl lub na adres korespondencyjny: Fundacja Życie, ul. Jaracza 18/18, 90-262 Łódź.
e-mail
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy