ร่วมสนุก Learning Quiz for Faculties in October 2018
ตอบคำถามชิงรางวัลเดือนตุลาคม 2561 กฎ กติกา มารยาท
1. ผู้เข้าร่วมสนุกต้องเป็นนักศึกษาปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทุกคณะ
2. ต้องตอบคำถามให้ครบทั้ง 7 ข้อ (ตอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)
3. ของรางวัลจะพิจารณาให้กับผู้ตอบคำถามที่ถูกมากที่สุดก่อน หากมีคนตอบถูกเท่ากันจะใช้วิธีจับฉลาก
4. โปรดใส่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา อีเมล หรือโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อรับของรางวัล (หากได้)
5. ร่วมสนุกได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และจับรางวัลผู้โชคดี(และเก่ง) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
6. ค้นหาคำตอบได้ที่ URL: http://library.bu.ac.th/ เลือก SEARCH >ONLINE DATABASES > login Name > Password เข้าใช้งาน > เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ หรือ Help > เลือก MANUALS > เลือก DATABASE MANUALS(TH LANGUAGE) คู่มือการใช้ฐานข้อมูล
หมายเหตุ: ของรางวัลต้องมารับภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อ บนหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ หากไม่มารับถือว่าท่านสละสิทธิ์
1. บทความวิชาการเรื่อง "The Macroeconomic Context of Investments in the Field of Machine Tools in the Czech Republic.” จากวารสาร Journal of Competitiveness. Jun2017, Vol. 9 Issue 2 ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2017 ผู้เขียนบทความวิชาการนี้ชื่ออะไร *
หาคำตอบจากฐานข้อมูล Academic Search Complete (ASC)
2. บทความวิชาการเรื่อง "AMERICA'S ROLE IN THE MAKING OF JAPAN'S ECONOMIC MIRACLE.” จากวารสาร Journal of East Asian Studies. Mar2018, Vol. 18 Issue 1 ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2018 มีผู้เขียนบทความเรื่องนี้ จำนวนกี่คน *
หาคำตอบจากฐานข้อมูล Academic Search Complete (ASC)
3. บทความวิชาการเรื่อง “Entrepreneurship Development And Economic Development: A Literature Analysis.” จากวารสาร Aweshkar Research Journal. Mar2018, Vol. 24 Issue 1 ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2018 ผู้เขียนบทความเรื่องนี้ชื่ออะไร *
หาคำตอบจากฐานข้อมูล Business Source Complete (BSC)
4. บทความเรื่อง “Capital Market Imperfections and the Sensitivity of Investment to Stock Prices.” จากวารสาร Journal of Financial & Quantitative Analysis. Jun2009, Vol. 44 Issue 3 ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2009 มีผู้เขียนบทความเรื่องนี้จำนวนกี่คน *
หาคำตอบจากฐานข้อมูล Business Source Complete (BSC)
5. บทความวิชาการเรื่อง “"Islamic finance and ethical investment.” เขียน Rodney Wilson ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1997 อยู่ในวารสารวิชาการชื่ออะไร *
หาคำตอบจากฐานข้อมูล Emerald
6. บทความวิชาการเรื่อง “The evolution of development economics and globalization.” จากวารสาร International Journal of Social Economics, Vol. 31 Issue: 3 ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2004 ผู้เขียนบทความเรื่องนี้ชื่ออะไร *
หาคำตอบจากฐานข้อมูล Emerald
7. ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “Investment, money, and stock prices: Empirical studies.” จากมหาวิทยาลัย Boston College ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2000 ใครเป็นผู้เขียนดุษฎีนิพนธ์เรื่องนี้ *
หาคำตอบจากฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)
Name - Lastname *
Your answer
Student ID *
Your answer
Phone and email address *
Your answer
Part 2 Satisfaction: Benefits and comment on the event *
Please check satisfaction levels that best describing your satisfaction to the Library Quiz (1= Least satisfied, 2= Less satisfied, 3= Moderately satisfied, 4=satisfied, 5= Most satisfied)
5
4
3
2
1
Knowledge this activity
How useful should this activity be in your job/learning?
This activity make my inspiration/motivation in learning
The public relations of the activity
Overall how would you rate the activity
What is the good aspects of the activity? *
Your answer
Suggestions to improve the next time *
Your answer
Please submit your answer >>> Thank you.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Bangkok University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms