Holiadur rhieni a gofalwyr / Questionnaire for parents and carers

A fyddech cystal â threulio ychydig funudau i rannu eich barn â ni / Please take a few minutes to tell us your views.

Ar gyfer pob un o’r datganiadau isod, ticiwch y blwch sy’n adlewyrchu’ch barn orau mewn perthynas ag ysgol eich plentyn /
For each of the statements below, please tick the box which best reflects your views in relation to your child’s school.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question