Ankieta dla rodziców
Szanowni Państwo, prosimy o uważne zapoznanie się z treścią ankiety dotyczącej realizacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznym szkoły i zaznaczenie wybranej odpowiedzi.
Czy według Ciebie szkoła uczy: *
TAK
NIE
postaw patriotycznych
postaw obywatelskich
bycia członkiem rodziny
przywiązania do regionu
zdrowego stylu życia
przeciwdziałanie agresji
zapobiegania zagrożeniom i uzależnieniom (papierosy, narkotyki, alkohol, internet)
Czy działania wychowawczo - profilaktyczne szkoły wspomagają fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój ucznia? *
1 point
Czy realizowany w szkole program wychowawczo - profilaktyczny jest zgodny z powszechnie uznanymi wartościami i normami zachowania? *
1 point
Czy szkoła zauważa problemy uczniów? *
1 point
Czy w Pani/Pana opinii nauczyciele udzielają wsparcia w razie trudności wychowawczych? *
1 point
Czy uczniowie chętnie zwracają się do nauczycieli ze swoimi problemami? *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service