Преброяване на велосипедните потоци в София 2015

В Столична община продължава липсата на данни за велосипедните пътувания в града.
Велоеволюция ще се опита да разсее тъмнината и да направи ново преброяване на велосипедните потоци в София, защото:
- трябва да знаем кои са значимите трасета за велосипедистите
- необходими са данни, за да се прецени ефектът от строителството на велосипедна инфраструктура
- можем да анализираме тенденции във вело-транспорта като сравним резултатите с данните от 2012 г.
- след анализ на преброяването ще знаем за кое трасе да настояваме за следваща значима инвестиция във велоалея

Преброяването на велосипедни потоци е собствена инициатива на сдружението, за която изцяло разчитаме на доброволци.

    Следват три кратки въпроса