ระบบลงทะเบียน การสัมมนาทางวิชาการ TCT/TTA Joint Seminar 2018 “5G & Disruptive Technology supporting Thailand 4.0 : Challenges and Opportunities”
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ
Email address *
ชื่อ - นามสกุล ไทย *
กรอกชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย
Your answer
FirstName LastName *
กรอกชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ
Your answer
Department *
กรอกชื่อหน่วยงานที่สังกัด
Your answer
Position *
ตำแหน่ง
Your answer
Address
ที่อยู่
Your answer
Office Phone number *
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
Your answer
Fax
โทรสาร
Your answer
Mobile *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
Your answer
*
วิธีการชำระเงิน
- เช็คสั่งจ่าย “สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
- โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
เลขที่ 099 - 2 - 68879 - 3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาพหลโยธิน

ทั้งนี้ กรุณา fax สำเนาใบ Pay - In มายังสมาคมฯ ที่โทรสาร 0 2051 9403
หรือ e - mail : supaporn@tct.or.th

หมายเหตุ : สมาคมฯ ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ เป็นไปตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ซึ่งแก้ไขโดย ทป.19/2530 ข้อ 8 (2)

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms