10 ஆம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு - நட்சத்திரம் 2019 - Youth Competition Registration Form
Email address *
If you are registering for Chicago Tamil Sangam Regionals - please pay for regionals at http://chicagotamilsangam.org/wordpress36/?p=3197 and proceed with filling information below. If you are not part of Chicago Tamil Sangam, please register for Regionals with your local Tamil Sangam.
விழாவின் மையக்கருத்து: கீழடி நம் தாய்மடி!!
1. பங்கேற்பாளரின் முழுப் பெயர் (Participant Full Name - First Name Last Name) *
Your answer
2. பங்கேற்பாளரின் வயது (Participant Age as of June 30 2019) *
Your answer
3. பெற்றோரின் முழுப் பெயர் (Parent or Primary Contact Full Name - First Name Last Name) *
Your answer
4. பெற்றோரின் மின்னஞ்சல் 1 (Parent or Primary Contact Email ID) *
Your answer
5. பெற்றோரின் மின்னஞ்சல் 2 (Parent or Primary Contact Email ID)
Your answer
6. பெற்றோரின் தொடர்பு எண் 1 (Parent or Primary Contact phone number in 999-999-9999 format) *
Your answer
7. பெற்றோரின் தொடர்பு எண் 2 (Parent (Primary Contact) contact phone number in 999-999-9999 format)
Your answer
8. பாட்டுப் போட்டி - பங்கேற்கும் நிலை (Singing Competition - Participating age group) *
9. பாட்டுப் போட்டி (Singing Competition - Group or Solo) *
10. பாட்டுப் போட்டி வகை (Category of Singing Competition) *
11. பாட்டுப் போட்டி குழுவின் பெயர் (Group Name if registering as Group)
Your answer
12. பாட்டுப் போட்டி குழு பங்கேற்பாளர்கள் பெயர்கள் (Names of Participants in the singing group with age) (Ex: Firstname Lastname (age))
Your answer
13. நடனப் போட்டி - பங்கேற்கும் நிலை (Dance Competition - Participating Age group) *
14. நடனப் போட்டி (Dance Competition - Group or Solo) *
15. நடனப் போட்டி வகை (Dance Competition Category) *
16. நடனப் போட்டி குழுவின் பெயர் (Group Name if registering as Group)
Your answer
17. நடனப் போட்டி - பங்கேற்பாளர்கள் பெயர்கள் (Names of Participants in the dance group with age) (Ex: Firstname Lastname (age))
Your answer
18. ஓவியப் போட்டி - பங்கேற்கும் நிலை (Drawing Competition - Participating Age group) *
19. தமிழ்ச் சங்கத்தின் பெயர் *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service