Ankieta dla mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn – wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczebrzeszyn na lata 2016-2023 r. zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej określenia najbardziej problemowych obszarów w gminie oraz sposobów na przywrócenie ich do życia.

Ankiety prosimy przesyłać w terminie do 20 lutego 2017 r.

1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Szczebrzeszyn potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczebrzeszyn, który będzie realizowany w latach 2016-2023?
2. Które sołectwa/obszary miasta Gminy Szczebrzeszyn stanowią obszar zdegradowany – w których sołectwach/osiedlach Pani/Pana zdaniem jest najwięcej problemów przestrzennych, infrastrukturalnych, społecznych, gospodarczych i środowiskowych?
Required
3. Jaki jest Pani/Pana związek z wyżej wymienionym terenem?
4. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze przestrzennej i infrastrukturalnej występują na obszarze wskazanych sołectw/obszarów miasta? (max 5 odpowiedzi)
Required
5. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze społecznej występują na obszarze wskazanych sołectw/obszarów miasta? (max 5 odpowiedzi)
Required
6. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze gospodarczej występują na obszarze wskazanych sołectw/obszarów miasta? (max 5 odpowiedzi)
Required
7. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze środowiskowej występują na obszarze wskazanych sołectw/obszarów miasta? (max 3 odpowiedzi)
Required
8. Które sołectwa/obszary miasta Gminy Szczebrzeszyn, spośród wcześniej wskazanych jako zdegradowane, powinny być Pani/Pana zdaniem poddane procesowi rewitalizacji? (max 3 sołectwa/obszary)
Required
9. Jaki jest Pani/Pana związek z wyżej wymienionym terenem?
10. Dlaczego Pani/Pana zdaniem ten obszar wymaga rewitalizacji – proszę o wpisanie jakie problemy spośród problemów wskazanych powyżej, występujących na obszarze zdegradowanym kumulują się na tym obszarze?
Your answer
11. Jakie kierunki działań należy podjąć aby wyprowadzić obszar rewitalizacji ze stanu kryzysowego? (max 3 odpowiedzi)
Required
12. Na jakie typy projektów w pierwszej kolejności, warto Pani/Pana zdaniem wydatkować środki publiczne w ramach wdrażanego programu rewitalizacji? (max 5 odpowiedzi)
Required
13. Proszę wpisać propozycję konkretnych projektów, wpisujących się w wybrane wcześniej typy projektów ze wskazaniem miejsca ich realizacji.
Your answer
14. Które ze zdań najlepiej określa Pani/Pana odczucia dotyczące poziomu życia w Gminie Szczebrzeszyn?
15. Miejsce zamieszkania
16. Płeć
17. Wiek
18. Wykształcenie
19. Aktywność zawodowa
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms