Cuestionario diagnóstico realidades población LGTBI Nafarroa 2018
Egun on,

Nafarroako Berdintasunerako Institutuan (INAI/NABI) LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialaren egoeraren Diagnosia egiten ari gara, bai eta 8/2017, ekainaren 19koa, LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzkoaren Ekintza Plana ere. Lan hau Kualitate Lantaldearekin eta ALDARTErekin batera egiten ari gara.

LGTBI+ zara? Zure iritzia behar dugu. Funtzeskoa da diagnosia eta ekintza plana aurrera eramateko.

Galdetegiak hiru atal ditu: lehenengoa Nafarroan antzematen dituzuen LGTBI+ pertsonen beharrekin erlazionaturik. Bigarrena, zure ustez LGTBI+ Legean jasota dauden neurrien lehentasunak zeintzuk diren zehazteko, eta azkenik, hirugarrena, datu soziodemografikoak eskatzen dituen atala, hainbat aldagai sozial kontuan hartzen dituena, gero analisi orokor bat egiteko. Azken atal hau ez bete LGTBI+ talde baten izenean betetzen bada.

Galdetegia betetzeko gehienezko data uztailaren 27a da. Zure parte-hartzea guztiz baliotsua da, emaitza esanguratsu eta osatuak izango baditugu.

Bidenabar, jakinarazi nahi dizugu galdetegiaz gain parte-hartze jardunaldia aurreikusita dugula elkarte eta taldeekin batera galdetegian jasota dauden gaiak lantzearren. Jardunaldia heldu den uztailaren 3an, asteartearekin, 17:00etan Iruñeko Condestable Jauregian (Kale Nagusia 2) izanen da.

Eskerrik asko zure parte-hartzeagatik!

Egun on:

Desde el Instituto Navarro para la igualdad/ Nafarroako Berdintasunerako Institutua (en adelante INAI/NABI) estamos abordando la realización del Diagnóstico de la situación de la igualdad social de las personas LGTBI+, y Plan de Acción de Desarrollo de la Ley Foral 8/2017 de 19 de junio para la Igualdad social de las personas LGTBI+. En este proceso nos acompañan las entidades Kualitate Lantaldea y ALDARTE, con quienes abordaremos este proceso de forma conjunta.

Eres LGTBI+? Queremos conocer tu opinión, para poder realizar el diagnóstico y el plan de acción.

El cuestionario consta de tres partes, una relativa a las necesidades que ves pueden tener las personas LGTBI+ en la CFN. La segunda en relación a las prioridades que ves hay que establecer en la puesta en marcha de las medidas contempladas en la Ley Foral 8/2017 y, por último, una tercera, de datos sociodemográficos, que tiene en cuenta varias variables de tipo social, al objeto de hacer un análisis de tipo general. Esta última parte no es necesario rellenarla si se envía como grupo LGTBI+.

La fecha tope para que nos envies las respuestas el 27 de julio. Tu participación es de gran ayuda para obtener resultados lo más representativos y completos posibles.

Comentarte también que además de este formulario está previsto desarrollar una jornada de participación con colectivos y asociaciones para trabajar de forma conjunta y participada los temas del formulario, para el martes 3 de julio a las 17 horas en el Palacio de Condestable (Calle Mayor nº2) de Pamplona.

¡Muchas gracias por tu colaboración!

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms