Тест - електронно управление
Няколко въпроса за проверка на знанията по темата "електронно управление"
Как се наричат администрациите, при които данни за лицата възникват за първи път?
1 point
Кой от следните формати е подходящ за публикуване на отворени данни?
1 point
Какви са видовете електронни подписи?
1 point
Кой е крайният фактически ползвател на удостоверителните административни услуги?
1 point
При изграждане на електронни административни услуги, кое от следните НЕ е необходимо да се извърши
1 point
Какво представлява принципът на еднократно събиране на данни?
1 point
Под каква правна форма се осъществява електронния обмен на данни между администрации
1 point
Удостоверението за електронна идентичност (изберете грешното)
1 point
Оптималният начин за обмен на данни между две системи е:
1 point
Вписване на обстоятелства от регистър (посочете грешното)
1 point
Коя институция отговаря за съхраняването и истинността на настоящия адрес на физическите лица?
1 point
Как според Закона за електронното управление и подзаконовата му нормативна уредба се гарантира защитата на личните данни?
1 point
В кой случай изходният код на информационните системи трябва да бъде отворен
1 point
Вашите имена (незадължително)
Your answer
Вашият имейл (незадължително)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.