Exhibition : Chiang Mai Maker Party
Maker : ฟรี
ผู้ที่ทำผลงานด้วยตัวเอง (เดี่ยวหรือทีม)
- Maker ต้องมีผลงานมาแสดง สาธิต และอธิบายผลงานให้คนอื่นได้
- Maker ห้ามขายของ ยกเว้นชุด Kit ที่ตนเองทำ
- Maker สามารถจัด Workshop ได้
- พื้นที่ในการแสดงงาน 2x1.5 เมตร พร้อมโต๊ะ 1 ตัว (120x60 ซม.) และเก้าอี้ 2 ตัว

บริษัท : 30,000 บาท
ผู้ที่ต้องการพื้นที่แสดงผลงานในนามบริษัท
- บริษัทสามารถแสดง สาธิต และอธิบายผลิตภัณฑ์ได้
- บริษัทสามารถจัด Workshop ได้
- บริษัทสามารถขายผลิตภัณฑ์ได้
- เงินที่ชมรมได้รับจากบริษัท ถือเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของชมรม (Sponsors) ดังนั้นโลโก้ของบริษัทจะได้รับการแสดงในงาน และสื่อประชาสัมพันธ์ของงานทุกชนิด ทั้งงานพิมพ์ และเว็บไซต์ ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม Chiang Mai Maker Party
- พื้นที่ในการแสดงงาน 2 บูธ (พื้นที่รวม 4x1.5 เมตร) โต๊ะ 2 ตัว (120x60 ซม.) และเก้าอี้ 4 ตัว
คุณต้องการออกบูธประเภทใด *
ชื่อ-สกุล/บริษัท *
Name Surname/Company
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Phone Number
Your answer
อีเมล *
Email
Your answer
ชื่อผลงานที่จะนำมาแสดง
Project / Exhibit Name
Your answer
เล่าถึงผลงานที่จะทำมาแสดงคร่าวๆ *
Tell us about your project and exhibit
Your answer
รูปผลงาน หรือ Link ผลงาน
Project photo or links
Your answer
วีดีโอเกี่ยวกับผลงาน
Project Video
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy