แบบทดสอบประวัติศาสตร์ ม.1 หน่วยที่ 1
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ชื่อ-สกุล
Your answer
เลขที่
Your answer
1.ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการนับศักราชของมนุษย์โบราณ
2.พระเยซูถือกำเนิดในพุทธศักราชที่เท่าใด
3. ข้อใดไม่ใช่การเริ่มต้นการนับศักราช
4. ลักษณะการดำรงชีวิตข้อใดไม่ได้เริ่มต้นในยุคหินใหม่
5. โลหะชนิดแรกที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้คือข้อใด
6. อารยธรรมของกลุ่มชนใดที่เก่าแก่ที่สุด
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประมวลกฏหมายพระเจ้าฮัมมูราบี
8. ดินแดนโบราณที่ได้ชื่อว่าเป็นพระจันทร์เสี้ยวแห่งอารยธรรม คือข้อใด
9. วรรณกรรมในข้อใดไม่ได้เกิดในสมัยอียิปต์-เมโสโปเตเมีย
10. ข้อใดไม่ได้มีพัฒนาการมาจากความรู้ของชาวอียิปต์-เมโสโปเตเมีย
11. การกำหนดหัวข้อค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ สามารถกำหนดให้แคบลงได้ด้วยวิธีการข้อใด
12. หากนักเรียนต้องการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องกำแพงเบอร์ลิน ควรค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งใด จึงจะรวดเร็วและเหมาะสมที่สุด
13. ผู้ค้นคว้าทางประวัติศาสตร์มีบทบาทต่อไปนี้ข้อใดน้อยที่สุด
14. ข้อใดมีความสำคัญน้อยที่สุดต่อพัฒนาการของเมืองท่ายุคโบราณ
15. ข้อใดเป็นหลักฐานชั้นต้น
16. "พื้นผนังหลังบัวที่ฐานปัทม์ เป็นครุฑอัดยืนเหยีบภุชงค์ขยำ หยิกขยุ่มกุมวาสุกรีกำ กินนอนรำร่ายเทพประนมกร" ข้อความข้างต้นไม่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในด้านใด
17. ความเจริญของประเทศไทยในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับแหล่งอารยธรรมใดน้อยที่สุด
18.การประเมินข้อมูลในหลักฐานว่าน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดจัดอยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์
19. หลักฐานในขอใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
20. บุคคลที่ทำหน้าที่ ขุด ค้นหา รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เรียกว่าอะไร
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service