Youth Co:Lab 2020 - Application Form
หากคุณเป็นเยาวชนระหว่าง 18-30 ปี เราอยากชวนคุณส่งไอเดียนวัตกรรมในการฟื้นฟูสังคมหลังช่วงโควิด-19 มาในงานนี้!

Youth Co:Lab 2020 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Youth for Covid Recovery (การฟื้นฟูสังคมหลังช่วงโควิด-19)
ในช่วงเวลาการระบาดของโควิด-19 ไม่เป็นเพียงภัยทางสุขภาพของผู้คนในสังคม แต่ความรุนแรงและยืดเยื้อของสถานการณ์โรคระบาดนี้ส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมอื่นๆตามมา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จากผลสำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็กและเยาวชนในสถานการณ์โควิด-19 จัดทำโดย UNICEF, UNDP, UNFPA และสภาเด็กและเยาวชน พบว่าเยาวชนได้รับผลกระทบในหลากหลายแง่มุม ที่ถึงแม้จะไม่ใช่ปัญหาการติดเชื้อโดยตรง แต่ก็มีผลต่อคุณภาพชีวิตและการเติบโตของเยาวชน ใน 4 ประเด็น ได้แก่ เศรษฐกิจ สุขภาพจิต การศึกษา และความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาในแต่ละประเด็นได้ที่ https://www.youthcolabthailand.org/theme)

เราจึงอยากชวนเยาวชนที่มีประสบการณ์ร่วมในการประสบปัญหาเหล่านี้มาสร้างไอเดียเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยตัวเอง!
หากคุณมีไอเดียนวัตกรรมทางสังคมที่สามารถแก้ปัญหาที่เยาวชนกำลังประสบอยู่ใน 4 ประเด็นนี้ได้ ส่งไอเดียของคุณเข้ามาเพื่อการพัฒนาต่อยอดไปสู่การนำไปทำจริงได้ในโครงการ Youth Co:Lab 2020

ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่มีใจอยากพัฒนาสังคมรวมทีมกัน 3-4 คน
โดยทีมที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโอกาสอบรมเข้าโครงการบ่มเพาะเพื่อพัฒนาไอเดียของตนให้มีความยั่งยืน โอกาสในการรับทุนเพื่อลงมือทดลองทำจริง รวมไปถึงการวางแผนธุรกิจและลุ้นรับเงินสนับสนุนในการก่อตั้งธุรกิจ รวมระยะเวลาการบ่มเพาะกว่า 6 เดือน

พร้อมทั้งได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากพาร์ทเนอร์ของเราเพื่อสานฝันไอเดียของคุณให้เป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก UNICEF, Thailand Institute of Justice, True Incube, Citi Bank, และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

เกณฑ์การรับสมัคร

- เยาวชนอายุ 18 - 30 ปี
- มีสมาชิกในทีมจำนวน 3-4 คน
- สมาชิกในทีมมีประสบการณ์ตรงจากผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพจิต การศึกษา หรือความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
- มีโครงร่างไอเดียนวัตกรรมเพื่อสังคมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ และเยาวชนต้องเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากโครงการของคุณ
- มีความมุ่งมั่นที่จะทำไอเดียให้เกิดขึ้นจริง สามารถให้เวลาเรียนรู้และลงมือทำโครงการได้ในช่วงเดือนกันยายน 2020 - มกราคม 2021

สมัครได้แล้ววันนี้ถึง 20 สิงหาคมนี้
สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.youthcolabthailand.org/

หากมีข้อสงสัยอื่นๆ ติดต่อ: 085-871-1616 หรือ อีเมล youthcolabthailand@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

If you are a team of young innovators, activists or social entrepreneur between 18-20 years old, we would like to invite you to submit the ideas for Covid-19 Recovery!

Youth Co:Lab 2020 is held under the theme of "Youth or Covid Recovery". The COVID-19 pandemic is not merely a serious public health concern but also triggers other issues.

According to the survey on how the COVID-19 outbreak affects youth conducted by UNICEF, UNDP, UNFPA, and The Children and Youth Council of Thailand, the result shows 4 main challenges that you are facing: economic recession, mental health, education equity, and gender based violence. (For more information about identify issues read here: https://www.youthcolabthailand.org/copy-of-theme-1)

We would like to invite youth who are currently facing these 4 issues to come up with social innovation ideas to address the issues! Form a team of 3-4 youth and submit your ideas in Youth Co:Lab 2020!

Get a chance to develop your idea for sustainability through the online workshop, a chance to receive grants for testing your ideas, and even a funding to start your social business!

You will also get connect with experts from our partners such as UNICEF, Thailand Institute of Justice, True Incube, Citi Bank and National Innovation Agency!

Who can apply?
- Youth between 18-30 years old
- Form a team of 3-4 people
- Team members have a direct experienced of Economic recession, mental health, education equity or gender based violence.
- Come up with an social innovation ideas to solve these issues and youth must be a beneficiary of your project
- Commit to learn and go through incubation process from September 2020 - January 2021

Apply now until 20 August 2020!
To apply and more information: https://www.youthcolabthailand.org/

any other questions, please contact youthcolabthailand@gmail.com or 085-871-1616
Email address *
ข้อมูลส่วนตัว / Personal Information
คุณสมบัติ / Team Requirements:
- จำนวนสมาชิก 3-4 คน / Minimum of 3 and Maximum of 4 members in total to participate in the program
- อายุไม่เกิน 18-29 ปี / All team member are between 18-30 years old
จำนวนสมาชิกในทีมของคุณ / How many members in total in your team? *
สมาชิกคนที่ 1 (ผู้ติดต่อหลัก) / Member#1 (Contact Person)
ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย / First - Last Name in Thai *
ตามบัตรประชาชน / as written in your ID or Passport
ชื่อ - นามสกุล อังกฤษ / First - Last Name in English *
ตามบัตรประชาชน / as written in your ID or Passport
คุณอาศัยอยู่ในจังหวัดใด / Which region and province you are currently living? *
ตัวอย่าง: ภาคเหนือ - เชียงใหม่, ภาคอีสาน - ขอนแก่น, ภาคใต้ - ยะลา, ภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีเกิด / Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
อีเมล / Email *
เบอร์โทรศัพท์ / Phone Number *
คุณมีทักษะใดที่ช่วยเติมเต็มทีมของคุณ / Which skills can you offer to your team? *
ในการรวมทีม ขอให้ผู้สมัครคำนึงถึงทักษะต่างๆที่ควรมีในทีมเพื่อทำให้ไอเดียของทีมเราทำได้จริง
Required
สมาชิกคนที่ 2 / Member#2
ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย / First - Last Name in Thai *
ตามบัตรประชาชน / as written in your ID or Passport
ชื่อ - นามสกุล อังกฤษ / First - Last Name in English *
ตามบัตรประชาชน / as written in your ID or Passport
คุณอาศัยอยู่ในจังหวัดใด / Which region and province you are currently living? *
ตัวอย่าง: ภาคเหนือ - เชียงใหม่, ภาคอีสาน - ขอนแก่น, ภาคใต้ - ยะลา, ภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีเกิด / Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
อีเมล / Email *
เบอร์โทรศัพท์ / Phone Number *
คุณมีทักษะใดที่ช่วยเติมเต็มทีมของคุณ / Which skills can you offer to your team? *
ในการรวมทีม ขอให้ผู้สมัครคำนึงถึงทักษะต่างๆที่ควรมีในทีมเพื่อทำให้ไอเดียของทีมเราทำได้จริง
Required
สมาชิกคนที่ 3 / Member#3
ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย / First - Last Name in Thai *
ตามบัตรประชาชน / as written in your ID or Passport
ชื่อ - นามสกุล อังกฤษ / First - Last Name in English *
ตามบัตรประชาชน / as written in your ID or Passport
คุณอาศัยอยู่ในจังหวัดใด / Which region and province you are currently living? *
ตัวอย่าง: ภาคเหนือ - เชียงใหม่, ภาคอีสาน - ขอนแก่น, ภาคใต้ - ยะลา, ภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีเกิด / Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
อีเมล / Email *
เบอร์โทรศัพท์ / Phone Number *
คุณมีทักษะใดที่ช่วยเติมเต็มทีมของคุณ / Which skills can you offer to your team? *
ในการรวมทีม ขอให้ผู้สมัครคำนึงถึงทักษะต่างๆที่ควรมีในทีมเพื่อทำให้ไอเดียของทีมเราทำได้จริง
Required
สมาชิกคนที่ 4 / Member#4
กรุณาเว้นคำตอบไว้หากไม่มีสมาชิกคนที่ 4 / Skip the process If you don't have any other members
ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย / First - Last Name in Thai
ตามบัตรประชาชน / as written in your ID or Passport
ชื่อ - นามสกุล อังกฤษ / First - Last Name in English
ตามบัตรประชาชน / as written in your ID or Passport
คุณอาศัยอยู่ในจังหวัดใด / Which region and province you are currently living? *
ตัวอย่าง: ภาคเหนือ - เชียงใหม่, ภาคอีสาน - ขอนแก่น, ภาคใต้ - ยะลา, ภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีเกิด / Date of Birth
MM
/
DD
/
YYYY
อีเมล / Email
เบอร์โทรศัพท์ / Phone Number
คุณมีทักษะใดที่ช่วยเติมเต็มทีมของคุณ / Which skills can you offer to your team? *
ในการรวมทีม ขอให้ผู้สมัครคำนึงถึงทักษะต่างๆที่ควรมีในทีมเพื่อทำให้ไอเดียของทีมเราทำได้จริง
Required
ข้อมูลแนวคิด / Idea Information
ไอเดียจะถูกพิจารณาจากข้อมูลในส่วนนี้ควบคู่ไปกับแบบนำเสนอโครงการ / We will select your application based on the information listed here together with the proposal required.
ชื่อไอเดีย / Idea Name *
โครงการของคุณก่อตั้งขึ้นเมื่อใด / When was your project founded? *
โครงการที่สมัครต้องเป็นไอเดียใหม่ที่ทำมาไม่เกิน 2 ปี (สำหรับผู้ประกอบการที่มีบริษัทของตัวเองอยู่แล้ว ไอเดียโครงการที่สมัครต้องเป็นไอเดียใหม่ที่ทำมาไม่เกิน 2 ปี เช่นเดียวกัน / the idea or project must not be worked on for more than 2 years (for established entrepreneurs who may already have company of your own - the idea submitted must not also be woked on moe than 2 years)
MM
/
DD
/
YYYY
โครงการของคุณอยู่ในขั้นใดต่อไปนี้ / Which stage your project is currently in? *
กรุณาระบุประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคที่ไอเดียของคุณเข้าไปพัฒนาหรือแก้ไขอย่างชัดเจน (ไม่เกิน 50 คำ) / Please clearly identify main problem or challenge that your idea meant to solve. (max 50 words) *
ตัวอย่าง: ปัญหาเยาวชนเป็นลูกจ้างรายวัน ไม่มีการวางแผนเก็บเงิน ทำให้ไม่สามารถดำรงชีพในช่วงวิกฤตได้
โครงการของมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในข้อใดบ้างและอย่างไร / Please explain how your project is relevant to the SDGs *
ไม่เกิน 300 คำ / Please write maximum 300 words
กรุณาระบุลิงค์ตัวอย่างผลงานหรือสื่อประกอบการนำเสนอ เช่น เว็บไซต์, เฟสบุ๊ค, พรีเซนเทชั่น หรืออื่นๆ (ถ้ามี) / Please provide link to your project's Website/Social Media Page/Presentation/Documents (if have)
กรุณาเปิดการเข้าถึงลิงค์ให้เป็นสาธารณะ / please don't forget to open access to us!
หากคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา กรุณาระบุสาขาความชำนาญที่ต้องการ / In which field of expertise or advice are you looking for your project development? *
กรุณาระบุประสบการณ์ของสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดประเด็นหนึ่งใน 4 ประเด็นของธีม Youth for Covid Recovery / Describe your experience working in the development field related to 1 out of 4 issues identiry under out Covid Recovery theme
4 หัวข้อได้แก่ เศรษฐกิจ สุขภาพจิต การศึกษา หรือ ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
ความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการคืออะไร / What's your expectation from the programme? *
แบบนำเสนอโครงการ / Project Proposal
แบบนำเสนอโครงการของคุณจะเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินซึ่งจะได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด กรุณาดูแนวทางสำหรับแบบนำเสนอโครงการที่ https://bit.ly/2Q68JRH / Additional submission of project proposal is required. Please refer to our guideline here https://bit.ly/2Q68JRH
กรุณาระบุลิงค์สำหรับแบบนำเสนอโครงการของคุณ / Please provide the link to your project proposal (*required) *
ส่งคลิปแนะนำทีมและโครงการที่ต้องการนำเสนอแบบสร้างสรรค์ ความยาวไม่เกิน 1 นาที และไม่มีการตัดต่อ / Please submit a clip introducing your team and your project (no longer than 1 minutes) (*required) *
กรุณาระบุลิงค์วิดีโอและเปิดการเข้าถึงให้เป็นสาธารณะ *ย้ำ ห้ามมีการตัดต่อใดๆ / please submit the link to your video and don't forget to open access for us to view *DO NOT MAKE ANY EDITING
หากทีมของคุณได้รับคัดเลือกเข้ารอบ ทีมของคุณสามารถเข้าร่วมบ่มเพาะโครงการในช่วง 26 กันยายน - 17 ตุลาคม 2563 ได้หรือไม่ *
ในช่วงบ่มเพาะโครงการ ผู้เข้าร่วมจะต้องเข้าเวิคช็อปออนไลน์ในวันที่ 26 กันยายน, 3, 10 และ 17 ตุลาคม 2563 โดยเนื้อหาในแต่ละเวิคช็อปจะมีความต่อเนื่องกัน และจะมีภารกิจระหว่างสัปดาห์ให้ผู้เข้าร่วมไปทำเพิ่มเติม ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาโครงการในแต่ละสัปดาห์
หากคุณผ่านไปสู่รอบรับทุนทดสอบไอเดีย หรือทุนตั้งต้นธุรกิจ ทีมของคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และสามารถจัดสรรเวลาในการทำโครงการได้ *
รอบรับทุนทดสอบไอเดีย: พ.ย 63 - ม.ค. 64 และรอบรับทุนตั้งต้นธุรกิจ: ก.พ - ก.ย. 64
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy