Green screen

Vi erbjuder två utbildningstillfällen i Green screen. Vi är i vår lokal på laxen, Porthälla gymnasium mellan 14.30-16.30
26 mars och 23 april. Du behöver en Mac dator eller en iPad. Behöver inte vara egen men en som finns på skolan.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question