Formularz rekrutacyjny
Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
Klasa VII dwujęzyczna angielska
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Aktualna szkoła, do której uczęszcza kandydat *
Nazwa szkoły podstawowej wraz z numerem
Your answer
*
Miasto
Your answer
PESEL *
Your answer
Adres zamieszkania (ulica, numer domu i mieszkania, miasto) *
Your answer
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna *
Your answer
Nr tel. rodzica / opiekuna *
Your answer
Email rodzica / opiekuna *
Your answer
Skąd dowiedziałeś się o klasach dwujęzycznych w SP 45?
Your answer
Kandydat posiada tytuł laureata konkursu kuratoryjnego (ust. 8 Regulaminu rekrutacji) *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procedur rekrutacyjnych. *
Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdańsku. Dane – w zakresie zawartym w niniejszym formularzu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: - do dnia 24 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w związku z przepisami Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), - a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z przepisami Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd). Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie w/w adresu email w celu przesyłania informacji związanych z rekrutacją oraz ofertą SP 45. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service