Prihláška: Letný Kurz Agility pre Začiatočníkov
Srdečne Vás pozývame na Kurz Agility pre začiatočníkov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov a ich psíkov s výcvikom agility, nácvikom základných prekážok, osvojením si handlerských techník a samozrejme všetko cez pozitívnu motiváciu a hry.

Viac informácií: http://agility-allstars.sk/kurz
Email address *
Meno kurzistu *
Meno psa *
Plemeno *
Vek psa *
Veľkosť - približná *
Preferovaná tréningová skupina *
Telefónny kontakt *
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV: Právny základ spracúvania: súhlas – článok 6, odst.1 písm. a) GDPR.Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia online prihlášky do klubu Agility AllStars Bratislava po celú dobu členstva v klube a ešte 6 mesiacov po jeho skončení.Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.agility-allstars.sk/gdpr. Dotknutá osoba potvrdzuje podpisom tohto Súhlasu so spracovaním osobných údajov, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s článkom 13 nariadenia GDPR. *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy