Kонкурс за стипендии за прв циклус студии за студенти во прва година во академската 2020/2021 година
Почитувани средношколци,

Со цел да учествувате на конкурсот за доделување 11 стипендии за прв циклус студии за студенти во прва година во академската 2020/2021 година, најпрво е потребно да ја пополните оваа апликација и да ги доставите следните документи:

1. Потврди за остварените приходи на вработените членови на семејството (за пензионираните, испратница од пензија) за месец март 2020 година или доколку за овој месец не е исплатена плата, да се достави потврда за последната исплатена плата. За невработените членови на семејството, да се достави потврда од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија дека се невработени или примаат - не примаат паричен надоместок (во потврдата да биде наведен износот на паричниот надоместок, доколку го примаат), додека за учениците потврди од училиштето;
2. Изјава дека доставените документи се вистинити и податоците се идентични со оние податоци внесени во пријавата;
3. Доказ за успех од средното училиште (сведителства од прва до трета година) и сведителство од четврта година и доказ за успех од полагањата за државна или училишна матура (резултати од државната или училишната матура и сведителството од четврта година ќе се достават откако ќе бидат добиени од страна на средните училишта и државните органи).

Рокот за поднесување на апликацијата и доставување на документите е од 02.03.2020 година до 10.06.2020 година.

Апликацијата се поднесува на следната е-маил адреса: rahela.evtimova@uacs.edu.mk, а документите се праќаат на следната адреса: Фондација УАКС, бул. „Трета македонска бригада“ бр. 60, 1000 Скопје (со назнака: Конкурс за стипендија за академска 2020/2021 година).
Презиме: *
Име: *
Датум на раѓање: *
MM
/
DD
/
YYYY
Државјанство: *
Адреса на живеење: *
Град: *
Училиште на средно образование: *
Телефон: *
Е-маил: *
Факултет на кој би сакале да се запишете: *
Насока на која би сакале да се запишете: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of University American College Skopje. Report Abuse