SET 3: SOALAN PERCUBAAN SPM 2016 SEJARAH K1 (MELAKA)
Nama Penuh : *
Your answer
Nama Sekolah : *
Your answer
Nama Kelas : *
Your answer
1. Rajah 1 menunjukkan sistem perundangan dalam tamadun Mesopotamia. (m/s 14) *
1 point
Captionless Image
2. Maklumat berikut berkaitan dengan negara kota dalam tamadun Indus. (m/s 24) *
1 point
Captionless Image
3. Pernyataan berikut menggambarkan perkembangan dalam tamadun Rom. (m/s 40) *
1 point
Captionless Image
4. Gambar 1 merupakan seni bina yang dibina oleh Shih Huang Ti. (m/s 50) *
1 point
Captionless Image
5. Rajah 2 menunjukkan perubahan gelaran pemerintah dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. (m/s 85) *
1 point
Captionless Image
6. Maklumat berikut menerangkan upacara angkat sumpah dalam kerajaan Srivijaya. (m/s 86) *
1 point
Captionless Image
7. Jadual 1 menunjukkan peristiwa yang berlaku dalam kerajaan Sabak. (m/s 100) *
1 point
Captionless Image
8. Maklumat berikut menerangkan peperangan yang berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliah. (m/s 102) *
1 point
Captionless Image
9. Pernyataan berikut menggambarkan jangkaan Nabi Muhammad s.a.w. (m/s 124) *
1 point
Captionless Image
10. Usaha-usaha berikut dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w selepas pembentukan negara Islam Madinah. (m/s 124) *
1 point
Captionless Image
11. Rajah 3 merujuk gelaran yang diberikan kepada Khalifah Abu Bakar al-Siddiq. (m/s 144-146) *
1 point
Captionless Image
12. Dialog 1 merujuk pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah Bani Umaiyah. (m/s 151) *
1 point
Captionless Image
13. Tokoh berikut mengemukakan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari China. (m/s 177) *
1 point
Captionless Image
14. Pemerintah di Asia Tenggara menganugerahkan jawatan Syahbandar kepada pedagang Islam di bandar pelabuhan Asia Tenggara.Mengapakah pedagang Islam dianugerahi jawatan tersebut? (m/s 180) *
1 point
15. Apakah peranan badan berikut dalam sistem pendidikan selepas kedatangan Islam ? (m/s 203) *
1 point
Captionless Image
16. Pepatah berikut menjadi pegangan hidup masyarakat Melayu. (m/s 208) *
1 point
Captionless Image
17. Pernyataan berikut menggambarkan keadaan masyarakat Eropah pada Zaman Gelap. (m/s 215-216) *
1 point
Captionless Image
18. Gambar 2 merujuk penulis buku The Prince. (m/s 218) *
1 point
Captionless Image
19. Maklumat berikut merupakan dasar British di Tanah Melayu pada abad ke-20. (m/s 249) *
1 point
Captionless Image
20. Jadual 2 merupakan akta tanah yang terdapat di Sarawak. (m/s 261) *
1 point
Captionless Image
21. Sistem berikut diperkenalkan oleh Spanyol bagi memantapkan sistem pentadbiran di Filpina. (m/s 9) *
1 point
Captionless Image
22. Maklumat berikut merujuk kepada sistem pendidikan di Indonesia pada awal abad ke-19. (m/s 16) *
1 point
Captionless Image
23. Mengapakah tokoh berikut melancarkan penentangan terhadap penjajah? (m/s 37) *
1 point
Captionless Image
24.Maklumat berikut berkenaan novel yang menyumbang kepada kebangkitan nasionalisme di Tanah Melayu. (m/s 53) *
1 point
Captionless Image
25. Maklumat berikut merujuk kepada kesepakatan yang dicapai dalam Persidangan Damai Paris selepas tamatnya Perang Dunia Pertama. (m/s 68) *
1 point
Captionless Image
26. Tokoh berikut merujuk kepada pemerintah negeri Johor. (m/s 82) *
1 point
Captionless Image
27. Apakah faktor yang menyebabkan British ingin memperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu? (m/s 95) *
1 point
28. Mengapakah golongon berikut menyokong pembentukan Malayan Union? (m/s 99-100) *
1 point
Captionless Image
29. Maklumat berikut merujuk kepada amaran yang dikeluarkan dalam menghalang penglibatan rakyat dalam gerakan anti penyerahan di Sarawak. (m/s 111) *
1 point
Captionless Image
30. Pada tahun 1951, penjajah British telah memperkenalkan Sistem Ahli di Tanah Melayu.Mengapakah British berbuat demikian ? (m/s 117) *
1 point
31. Hasil perbincangan dalam Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum pada 1946 ialah penubuhan RIDA pada tahun 1950.Apakah matlamat organisasi tersebut? (m/s 120) *
1 point
32. Pernyataan berikut menggambarkan kejayaan Parti Perikatan dalam pilihan raya peringkat negeri pada tahun 1954 (m/s 122) *
1 point
Captionless Image
33. Pernyataan berikut merujuk kepada peristiwa penandatanganan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 (m/s 127) *
1 point
Captionless Image
34. Andaikan Dato’Jefri dilantik sebagai Senator. Perkara manakah boleh dikaitkan dengan jawatan beliau? (m/s 172) *
1 point
35. Apakah peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)? (m/s 177) *
1 point
Captionless Image
36. Dasar Pertanian Negara (DPN) menggunakan strategi pembangunan in-situ bagi memenuhi keperluan ekonomi moden. Apakah yang ditekankan dalam program pembangunan tersebut? (m/s 206) *
1 point
37. X dalam rajah di bawah merujuk kepada (m/s 210) *
1 point
Captionless Image
38. Rajah di bawah merujuk kepada perikatan negara di Eropah yang wujud pada akhir abad ke-19. (m/s 230)
1 point
Captionless Image
39. Jadual 3 menunjukkan perubahan dasar luar Malaysia. (m/s 241) *
1 point
Captionless Image
40. Jadual 4 berkaitan dengan Pertubuhan Pesidangan Islam (OIC). (m/s 252) *
1 point
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy