Молимо вас да издвојите мало времена и попуните Упитник о процени ризика непрофитног сектора (НПО) од финансирања тероризма, у чијој изради су учествовали чланови Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма, Управа за спречавање прања новца, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и представници непрофитног (НПО) сектора. Напомена: овај упитник је АНОНИМАН.
1. Када је основана Ваша организација? *
Required
2. Колико чланова броји Ваша организација (оквиран број)? *
Your answer
3. Где је седиште Ваше организације? *
4. Да ли Ваша организација има филијале ван седишта? *
Ако је одговор ДА, наведите подручја.
Your answer
5. У којим областима је активна Ваша организација? *
Your answer
6. Да ли Ваша организација реализује активности у пограничним подручјима Србије? *
Ако је одговор ДА, наведите погранична подручја.
Your answer
7. Да ли Ваша организација реализује активности у центрима за азил / прихватилиштима за мигранте? *
8. Да ли мислите да активности које било која организација спроводи у складу са статутарним циљевима могу на неки начин бити злоупотребљене у сврху финансирања тероризма? *
Ако је одговор ДА, наведите активности,
Your answer
9. На који начин се прикупљају новчане донације у Вашој организацији? Означити један или више понуђених одговора. *
Required
10. Које неновчане донације примате? Означити један или више понуђених одговора. *
Required
11. Да ли је списак ваших донатора јавно доступан? *
Ако јесте, на који начин (на интернет презентацији ваше организације, на захтев, и сл.)?
Your answer
12. Да ли сте суочени са честим мањим готовинским прилозима од истих физичка лица? *
13. На који начин правдате коришћење донација донаторима? Означити један или више понуђених одговора. *
Required
14. Да ли имате захтеве донатора да се део донација пренесе на одређене непрофитне организације, правна или физичка лица? *
15. На који начин чините јавно доступним информације о утрошеним средствима и реализованим активностима? *
Required
16. Који су критеријуми за расподелу средстава (новчаних и неновчаних) корисницима Ваше организације и како утврђујете испуњеност тих критеријума (да ли се информације о социјалном, здравственом и др. статусу потенцијалног корисника проверавају у званичним институцијама)? *
Your answer
17. Да ли Ваша организација ангажује волонтере? *
18. Ако Ваша организација ангажује волонтере, на који начин вршите проверу која се односи на повезаност тих лица са тероризмом?
Ако је одговор б), навести начине провере.
Your answer
19. Да ли имате израђене акте којима се дефинишу управљање и интерна контрола у Вашој организацији? *
20. Шта би, по вашем мишљењу, могло да допринесе побољшању финансијске транспарентности и поверења грађана у непрофитни сектор? *
Your answer
21. Да ли би Ваша организација учествовала у процесу успостављања механизма саморегулације или система за осигурање квалитета рада непрофитних организација у Србији? *
22. Да ли сте до сада сарађивали са државним органима по питању борбе против финансирања тероризма? *
Ако је одговор да, навести на који начин.
Your answer
*
24. Да ли знате где можете извршити претрагу да ли се нека особа налази на листи означених лица у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење? *
25. Да ли знате које земље се налазе на листи санкција УН-а за увоз оружја и где можете проверити ту информацију? *
26. Да ли сарађујете са донаторима, другим организацијама и правним лицима чије је седиште у земљама које су на листи санкција УН-а за увоз оружја? *
27. Да ли сматрате да ваша организација може бити злоупотребљена за финансирање тероризма? *
Ако је одговор ДА навести разлоге
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Gradjanske inicijative. Report Abuse - Terms of Service