Gmina Wysokie
Analiza popytu na usługi związane z realizacją projektu planowanego do złożenia w ramach konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19 w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Gmina Wysokie przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne). Celem przedmiotowego projektu będzie efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gminy Wysokie w celu osiągnięcia korzyści społecznych i gospodarczych w wymiarze lokalnym, a także regionalnym. W związku z powyższym chcielibyśmy włączyć Państwa w etap planowania przedsięwzięcia. Prosimy więc o wypełnienie anonimowej ankiety dzięki czemu będziemy mogli uzyskać szczegółowe informacje w zakresie preferowanych przez Państwa usług kulturalnych.
Ankieta będzie dostępna w dniach: 11-18 grudnia 2019 r.
Proszę zaznaczyć płeć *
1. Proszę wybrać przedział wiekowy *
2. Pana(i) wykształcenie *
3. Czy jest Pan(i) osobą z niepełnosprawnościami? *
4. Jak często korzysta Pan(i) z oferty Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Wysokiem? *
5. Jak ocenia Pan(i) aktualną ofertę usług kulturalnych GOK w Wysokiem? *
6. Ile razy korzystał/a Pan(i) z usług Gminnej Biblioteki Publicznej (GBP) w Wysokiem w ostatnim roku? *
7. Jak ocenia Pan(i) aktualną ofertę usług kulturalnych GBP w Wysokiem? *
8. Proszę o zaznaczenie stwierdzeń, z którymi Pan(i) się zgadza (wielokrotny wybór): *
Required
9. Z których z poniżej wymienionych działań kulturalnych chciałby/chciałaby Pan(i) korzystać? *
Required
10. W jakich wydarzeniach kulturalnych chciałby/chciałaby Pan(i) uczestniczyć? *
Required
11. Czy Pana(i) zdaniem dziedzictwo kulturowo-historyczne Gminy Wysokie (np. Mogiła Żołnierzy Rosyjskich w I-ej Wojny Świtowej w Giełczwi) jest wyeksponowane i oznakowane w wystarczający sposób: *
12. Proszę o zaznaczenie stwierdzenia, z którym Pan(i) się zgadza: *
13. Czy jest Pan(i) zadowalany(a) z aktualnego zagospodarowania terenu wzdłuż rzeki Wierzbówki (ul. Czysta) oraz zbiornika wodnego w miejscowości Wysokie? *
14. Proszę o zaznaczenie stwierdzeń, z którymi Pan(i) się zgadza (wielokrotny wybór): *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy