Σύντομη αξιολόγηση υπηρεσιών του ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.

Σας παρακαλούμε να συμπληρώστε τη φόρμα αξιολόγησης υπηρεσιών του ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ., ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Όταν απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, πατήστε το κουμπί "Submit" (Υποβολή), ώστε να καταχωρηθούν οι απαντήσεις σας.
Οι ερωτήσεις που έχουν αστεράκι είναι υποχρεωτικές.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question