Javne konsultacije o predlogu Pravilnika o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku davanja saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu
Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) pripremio je predlog Pravilnika o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku davanja saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu sa ciljem da doprinese unapređenju učešća javnosti u strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i propisa koji uređuju ovu oblast.    

U periodu od 13. oktobra do 5. novembra sprovodimo javne konsultacije i naše predloge izlažemo na uvid zainteresovanoj javnosti.

Predlog pravilnika je dostupan na platformi RERI - https://platforma.reri.org.rs/.

Pozivamo vas da se priključite ovoj inicijativi tako što ćete putem ovog formulara dostaviti komentare, primedbe i sugestije na predlog pravilnika.

RERI će izvršiti analizu svih pristiglih komentara i formirati jedinstven predlog pravilnika koji će, zajedno sa izveštajem o održanim konsultacijama, biti dostavljen Ministarstvu za zaštitu životne sredine i predstavljen na javnom događaju 23. novembra.  

Rok za podnošenje predloga je petak, 5. novembar.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Ime i prezime *
Email *
Organizacija/institucija
Generalne preporuke i predlozi za unapređenje Pravilnika o javnom uvidu, javnoj raspravi i javnoj prezentaciji izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu
Izmene i dopune Pravilnika o javnom uvidu, javnoj raspravi i javnoj prezentaciji izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu
U ovom segmentu možete podneti konkretne predloge i primedbe na izloženi tekst pravilnika. Molimo Vas da navedete član čiju izmenu predlažete i tekst izmene, ili predlog novog člana pravilnika.
Tekst pravilnika možete pronaći putem ovog linka.
Broj karaktera nije ograničen.
Izmene i dopune članova (forma: broj člana, predlog izmene i dopune teksta, obrazloženje)
Dodatne napomene, komentari ili pitanja
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Renewables and Environmental Regulatory Institute. Report Abuse