Bráni Vám k ŠŤASTIU aj depresia?

Túžite po šťastnom živote, no neviete sa dostať von z vnútorného smútku, melanchólie, výkyvov nálady, únavy, ktoré ako sa zdá nemajú zjavné príčiny? Viete o tom, že Vaše pocity môžu byť výsledkom depresie? Odpoveď na túto otázku nájdete vyplnením dotazníka - Beckova posudzovacia škála depresie. Výhodou je, že si ju sám/a môžete vyhodnotiť a získať orientačnú informáciu o aktuálnej miere celkovej depresie /nie častejšie ako 1x týždenne/. Dotazník umožňuje zistiť, či sa v depresii nachádzate a porovnať, ako sa mení intenzita depresie v priebehu sledovanej doby, i ako sa menia aj jej jednotlivé príznaky.
Ako dotazník vypĺňať? Pomaly si čítajte všetky tvrdenia v každej skupine a označte to, ktoré Vás najlepšie charakterizuje v tento deň. Ak Vám vyhovuje viac tvrdení, zvoľte si len to, ktoré Vás charakterizuje najlepšie. Vyhodnotenie dotazníka sa nachádza na konci zoznamu tvrdení.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question