อบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องบอลลูน 3 โรงแรม ดิ ไอเดิล เรสซิเดนซ์(The Idle Residence) จังหวัดปทุมธานี
คำชี้แจง
1. ครูที่เข้ารับการอบรมโรงเรียนละ 2 คน หากไปไม่ครบ 2 คน ให้ใส่เครื่องหมาย - ในชื่อ-สกุล (ครูที่เข้าอบรม)
2. หากโรงเรียนใดไม่มีครูเกษียณ ขอให้ใส่เครื่องหมาย - ในชื่อ-สกุล (ครูเกษียณอายุปี 2561)
3. ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนแล้ว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้หาคนมาเข้าประชุมแทนพร้อมแจ้งรายชื่อ
คนที่เปลี่ยนด้วย (เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการเบิก-จ่ายงบประมาณ)
โรงเรียน *
Your answer
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล (ครูที่เข้าอบรม) *
Your answer
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล (ครูที่เข้าอบรม) *
Your answer
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล (ครูภาษาไทยที่เกษียณอายุปี 2561) *
Your answer
(นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล (ครูภาษาไทยที่เกษียณอายุปี 2561) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms