Phiếu đăng ký học lớp Kỹ năng mềm tại Trường Đại học Vinh

Với mục đích trang bị cho học sinh, sinh viên và các bạn những Kỹ năng cần thiết cho công việc sau này, Trung tâm Đào tạo liên tục và chuyển giao khoa học công nghệ (gọi tắt là Trung tâm Đào tạo liên tục) được Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh giao cho chủ trì mở các lớp đào tạo kỹ năng mềm trong thời gian tới. Nhằm dự đoán nhu cầu của các bạn sinh viên và lịch học của bạn để lên kế hoạch mở lớp cho phù hợp, Trung tâm mong muốn các bạn dành thời gian trả lời Phiếu đăng ký này. Trong quá trình trả lời, nếu có vấn đề nào cần tư vấn, các bạn có thể liên hệ với Trung tâm qua số điện thoại: 0383.733.666 hoặc 0972.558.676.
Xin chân thành cảm ơn.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question