Akademia biegowa 21K | Trenuj z Nami 03.2019-06.2019
Formularz zgłoszeniowy do cyklu treningowego "Akademi biegowa 21K | Trenuj z Nami" (marzec 2019r. - czerwiec 2019r.)
Email address *
Imię: *
Your answer
Nazwisko: *
Your answer
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Adres *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Regulamin cyklu treningowego Akademia biegowa 21K | Trenuj z Nami zwanego dalej Programem
1. Organizatorem Programu jest TRENUJZNAMI.PL Sp. z o.o., NIP 8992783190, REGON 363662062, KRS 0000607556,
ul. Przyjaźni 6b/4, 53-030 Wrocław zwanym dalej Organizatorem.
2. Zajęcia biegowe Programu odbywają się cyklicznie (2 razy w tygodniu) w okresie od 05 marca 2019r. do 27 czerwca 2019r. w każdy wtorek i czwartek o godz. 19:00 w parku Grabiszyńskim we Wrocławiu.
3. Udział w zajęciach jest płatny. Opłata za uczestnictwo w zajęciach Programu wynosi 199 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) za cały cykl (4 miesięce), płatne z góry do 10 marca 2019r. na konto Organizatora:
17 2490 0005 0000 4530 6276 6633 tytułem: opłata za program 21K – 2019.
Istnieje możliwość płatności miesięcznej za uczestnictwo w zajęciach Programu. Wówczas kwota w wysokości 55 zł miesięcznie (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych) płatna jest z góry do 10 dnia danego miesiąca na powyższe konto Organizatora tytułem: opłata za program 21K – nazwa miesiąca - imię i nazwisko (np. opłata za program 21K – marzec - Jan Kowalski).
4. W Programie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zwane dalej Uczestnikami.
5. Organizator przewiduje podział na dwie grupy zaawansowania podczas treningów: początkującą oraz średnio-zaawansowaną/zaawansowaną.
6. Obecność na treningach Programu jest nieobowiązkowa, choć zalecana w celu jak największych korzyści treningowych.
7. Zajęcia prowadzone są przez uprawnionych Trenerów biegów długich wyznaczonych przez Organizatora.
8. Podczas trwania zajęć, uczestnicy powinni stosować się do zaleceń Trenerów.
9. Prowadzący Trener ma prawo odmówić udziału w treningach Uczestnikom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, jak i również odmówić udziału w treningach Uczestnikom, którzy w jakikolwiek sposób przeszkadzają lub naruszają bezpieczeństwo innych Uczestników zajęć.
10. Organizator oraz Trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wypadków, kontuzji oraz innych uszczerbków na zdrowiu Uczestników, powstałych na skutek nie zastosowania się się do zaleceń Trenerów i/lub Organizatora.
11. Organizator informuje, iż jest administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników w ramach przedmiotowego Programu i przetwarza je w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn, zm.).
12. Organizator informuje, iż każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Oświadczenie Uczestnika
1. Oświadczam, że nie ma u mnie przeciwwskazań zdrowotnych do czynnego uczestnictwa w cyklu treningów biegowych Akademia biegowa 21K | Trenuj z Nami w okresie od 05 marca 2019r do 27 czerwca 2019 r.
Biorę pełną odpowiedzialność za własny stan zdrowia.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją Akademii biegowej 21K | Trenuj z Nami przez TRENUJZNAMI.PL Sp. z o.o. w organizacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. Z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
3. Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji dotyczących Akademii biegowej 21K | Trenuj z Nami za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) w myśl art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.)
4. Wszelkie materiały multimedialne (zdjęcia, filmy) z moim wizerunkiem mogą być wykorzystane przez Organizatora oraz podmioty współpracujące w celu promocji, na co wyrażam zgodę.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service