Znanstveni kvart 2017. - PRIJAVA
7.-12.11.2017. / Zagrebački velesajam
Email address *
UPUTE ZA PRIJAVU
Prijava je realizirana ukoliko je online obrazac ispravno ispunjen, odnosno ispunjen u cijelosti te podnesen u zadanom roku. VAŽNO: Jednom podnesenu Prijavu moguće je mijenjati, ali isključivo do termina označenog kao završni rok za podnošenje prijava.

Prijava se sastoji od 2 dijela:
1 - PRIJAVITELJ (informacije o prijavitelju)
2 - PROGRAM (prijava programa i aktivnosti koje čine program)

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 8.10.2017. u ponoć

KONAČNI ODABIR PRIJAVA i usklađivanje programa će se izvršiti od strane programskih koordinatora najkasnije do 16.10.2017., nakon čega će svi prijavitelji biti obaviješteni o statusu svojih prijava.

VAŽNE NAPOMENE:
1. Organizator zadržava pravo izmjene terminskog plana, odnosno izmjene rasporeda aktivnosti u danu, a uz prethodno usuglašavanje termina s izvođačima.
2. Organizator će kontaktirati sve prijavitelje, ali zadržava pravo, u daljnu proceduru odabira, pozvati samo određene prijavitelje.
3. Pri konačnom odabiru sadržaja organizator će prednost dati mišljenju odbora za sadržaje koji se sastoji od predstavnika organizatora te vanjskih stručnjaka.

INFO KONTAKT
Unaprijed se ispričavamo ukoliko u obrascu naiđete na neke greške te vas molimo da nam ih prijavite.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentara vezano uz obrazac ili bilo koji drugi segment organizacije, molimo, obratite nam se na jelena.filipaj@proteam.hr ili direktno 091 2288 925.

O PROJEKTU
INTERLIBER, međunarodni sajam knjiga i učila započeo je svoj razvoj kao sajam stručne, znanstvene literature te se već godinama održava sredinom mjeseca studenog. I to upravo u tjednu u kojem se diljem svijeta slavi znanost i tehnologija, događaj poznatiji kao Svjetski dan znanosti za mir i razvoj kojeg je Unesco proglasio 2010. godine. U većini se zemalja na dan 10. studenog, ili čak kroz cijeli tjedan, organiziraju raznorazne znanstveno-popularne aktivnosti kao što su znanstveni festivali, sajmovi i sl.

Na tragu svega toga, Zajednica nakladnika i knjižara pri HGK, uz podršku Zagrebačkog velesajma, došla je na ideju uključivanja aktivnosti popularizacije znanosti u manifestaciju INTERLIBER kao njenog dodatnog sadržaja, dijela posvećenog praktičnom korištenju znanja i zoni zabavnog učenja. Projekt je diobio ime ZNANSTVENI KVART. Svemu ovome ide u prilog i činjenica da je Grad Zagreb potpisivanjem Deklaracije europskih gradova znanstvene kulture u Bremenu u ožujku 2014. ušao na listu gotovo 100 partnerskih gradova koji su donijeli akcijski plan provođenja znanstvene kulture čime je Grad Zagreb samo potvrdio važnost razvoja popularizacije znanosti u vlastitoj strategiji.

Prvi ZNANSTVENI KVART je uspješno zaživio 2015. godine, a nastavlja svoje aktivnosti i ove godine i to u trajanju od 6 dana, odnosno od utorka, 7. do nedjelje 12.11.2017. Radno vrijeme u kojem će biti realizirani programi znanstveno-popularnih aktivnosti je uglavnom od 10 do 20 sati.

Program će biti definiran po ciljnim skupinama i znanstvenim disciplinama te će se isti detaljno razraditi nakon javljanja izvođača s prijedlozima sadržaja kojeg će potom odabrati i ocijeniti stručni programski tim projekta.

Organizator projekta je Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske pri HGK u suradnji sa Zagrebačkim velesajmom, a pokrovitelji su Grad Zagreb i Ministarstvo kulture.

Izvršni realizator je Produkcijski tim. Više o izvršnom realizatoru te prošlim izdanjima Znanstvenog kvarta saznajte na www.proteam.hr.

radni tlocrt Znanstvenog kvarta
TEMA PROGRAMA
Poželjno je da program bude prilagođen temi “knjiga i znanost” (npr. recikliranje papira, tiskanje, tinta,…).

Ukoliko to, iz bilo kojih razloga nije moguće, prijedlog je da iz svog repertorara izaberete najbolje od onoga što imate već razvijeno/isprobano po principu "the best off".

FORMATI PROGRAMA
OSNOVNI FORMATI su:
1. Zatvorena radionica
2. Prezentacijske radionice/pokusi [punkt]
3. Show-program
4. Mobilne aktivnosti

Dozvoljeno je prijaviti i neki drugi način izvođenja programskih aktivnosti.

1. ZATVORENA RADIONICA
OPIS
Radionice tj. program koji se izvodi u izdvojenom prostoru, nazvanom Školica, te je zatvoren za slobodan pristup, odnosno zahtijeva prethodnu rezervaciju. Organizator osigurava sustav online predbilježbe te osobe za predbilježbe i kontrolu na ulazu.

Ciljana skupina su djeca osnovnoškolskog uzrasta, odnosno organizirani dolasci veće skupine djece iz razreda u pratnji učitelja/profesora.

Broj sudionika po radionici je 20 uz mogućnost povećanja, ukoliko se radi o školskom razredu koji broji više učenika. Konačan broj sudionika će biti zajednički definiran između Izvođača i Organizatora. Prilikom izvođenja aktivnosti zatvorenih radionica koje broje više od 10 sudionika, poželjno je sudjelovanje minimalno 2 edukatora.

TERMINSKA MJERNA JEDINICA (SLOT)
Kod zatvorenih radionica, slot podrazumijeva aktivnosti u trajanju od 90 minuta (2 školska sata). To znači da aktivnosti moraju trajati minimalno 90 minuta u komadu (uključujući eventualne pauze). Priprema, montaže/ demontaža je moguća prije početka tj. nakon završetka aktivnosti jer se između 2 slota planira pauza od 30 minuta.

INFRASTRUKTURA
Prostor će biti opremljen stolovima i stolicama za kapacitet od 20/30 osoba te plazma ekranom, laptopom, razglasnim sustavom (zvučnici i bežični mikrofon) te strujnim priključkom.

2. PREZENTACIJSKE RADIONICE/POKUSI [punkt]
OPIS
Prezentacijske radionice/pokusi je program koji se izvodi na punktovima tzv. Placa znanja te je otvoren za slobodan pristup posjetiteljima. Ciljana skupina su svi, odnosno razne dobne skupine, ovisno o trenutku, pa je s tim u vezi potrebno i prilagođavati sam način demonstracije. Poželjno je da se prezentacijske radionice/pokusi sastoje od minimalno 3 različita sadržaja za demonstraciju (aktivnosti), obzirom se radi o slotu u trajanju od 3, odnosno 4 sata.

TERMINSKA MJERNA JEDINICA (SLOT)
Slot podrazumijeva trajanje programa od 3 sata u vremenskom periodu od 10 do 16 sati te 4 sata u vremenskom periodu od 16 do 20 sati. To znači da aktivnosti na punktu moraju trajati minimalno 3, odnosno 4 sata. U navedeno trajanje treba biti uključeno i vrijeme pripreme i demontaže obzirom se na punktovima aktivnosti provode bez prestanka.

INFRASTRUKTURA
Svi punktovi (prezentacijske radionice/pokusi) će biti tehnički unificirani, odnosno sastojat će se od jednakih infrastrukturnih i tehničkih mogućnosti (2 stola od cca. 2 metra dužine za demonstracije te 1 stol za pripremu i odlaganje stvari, 4 stolice, strujne utičnice). Organizator će konačan izgled unificiranog punkta kao i raspored stolova javiti izvođačima nakon prihvaćanja programa.

3. SHOW-PROGRAM
OPIS
Show-program je program koji se izvodi na pozornici, a koncipiran je kao zanimljiva demonstracija pokusa s kratkim i interaktivnim objašnjenjem.

TERMINSKA MJERNA JEDINICA (SLOT)
Slot za show-program je 30 minuta. To znači da, ukoliko vaš program traje kraće, isti će biti ponavljan, u određenom vremenskom okviru, onoliko puta koliko je potrebno da se dostigne obračunska jedinica od 30 minuta. Nije nužno da se obračunska jedinica ostvari u jednom danu.

VAŽNO!
Ukoliko se prijavljeni show-program ocijeni kao prihvatljiv, za isti će biti organizirana audicija tj. demonstracija nakon čega će se tek odlučiti o konačnom prihvaćanju prijave.

4. MOBILNE AKTIVNOSTI
OPIS
Mobilne aktivnosti čine program koji se provodi po prostoru Interlibera, odnosno po paviljonima u kojima se odvija sajam, a u svrhu animiranja posjetitelja dok čekaju na pristup štandovima kao i da zainteresiraju posjetitelje za dolazak na Znanstveni kvart.

Ciljana skupina su slučajni prolaznici tj. posjetitelji Interlibera, odnosno razne dobne skupine, a ovisno o trenutku, pa je s tim u vezi potrebno i prilagođavati sam način izvođenja aktivnosti.

Program treba sadržavati minimalno 3 različita sadržaja za demonstraciju tj. aktivnosti koje trebaju biti kratke i jednostavne te, po mogućnosti, uključivati i same posjetitelje. Ne smiju sadržavati pokuse s vodom ili zapaljivim materijalima jer se aktivnosti, uglavnom, izvode između štandova s knjigama. Važno je ne ometati posjetitelje, odnosno izvoditi aktivnosti ukoliko za to ima interesa/mogućnosti. Nakon izvršene aktivnosti, edukator dijeli letke Znanstvenog kvarta uz poziv za posjet istog. Mobilni tim može činiti od 1 do maksimalna 3 člana.

TERMINSKA MJERNA JEDINICA (SLOT)
Slot programa 'Mobilne aktivnosti' podrazumijeva 3 sata trajanje aktivnosti koje se provode 3 puta po 1 sat s 30 minutnom pauzom između izvedbi. Vremenski okvir izvođenja je od 11 do 15 sati, odnosno od 15:30 do 19:30 sati.

To znači da se aktivnosti izvode u trajanju od minimalno 60 minuta u komadu nakon čega slijedi pauza od 30 minuta. Nakon pauze slijedi opet 60-minutna izvedba pa pauza te zatim i završna izvedba od 60 minuta. Priprema se vrši prije početka aktivnosti.

NAKNADE
Želja je svih uključenih u organizaciju projekta da se znanstveni komunikatori tj. edukatori honoriraju za izvođenje svojih programskih aktivnosti kao i za potrošni materijal koji se koristi u izvođenju programa. Također, želja je Organizatora da se naknade povećavaju iz godine u godinu. I ove godine je tako, a osobito kako bi se izašlo u susret onima koji će biti isplaćeni preko autorskih honorara (od 1.1.2017. na snazi su uvećana davanja).

Međutim, obzirom na neveliki budžet, organizator bi i ove godine dao prvenstvo honoriranja studentskim sekcijama, udrugama odnosno znanstvenicima-pojedincima.

Sve ustanove tj. institucije, osnovane od države, gradova i sl., koje između ostalih promoviraju obrazovanje kao i znanstvenu komunikaciju, mole se ovim putem da izađu u susret takvoj odluci. Međutim, ukoliko, institucije nisu nikako u mogućnosti izvesti svoje programske aktivnosti vlastitim financijskim sredstvima, pokušat ćemo zajednički iznaći rješenja.

Naknade se obračunavaju u brutto iznosu te se tako i isplaćuju.

NAKNADA ZA IZVOĐENJE PROGRAMA
Nastup će se honorirati isključivo PREMA BROJU SLOTOVA.

Jedinični brutto iznos po slotu razlikuje se prema vrsti izvođenja programa:
- zatvorena radionica - 110,00 kn/slot 90 minuta
- prezentacijska radionica - 130,00 kn/slot 3 sata
- prezentacijska radionica - 170,00 kn/slot 4 sata
- show-program - 90,00 kn/slot 30 minuta
- mobilne aktivnosti - 130,00 kn/slot 3 sata

Ukupna naknada ovisit će o broju slotova koji će se realizirati od strane grupe izvođača tj. pojedinca. Ukoliko se radi o skupini izvođača, naknada se isplaćuje skupini u cjelini, a ne pojedincima koji čine skupinu.

Naknade se isplaćuju u roku od 60 dana od završetka programa, a detalji oko isplate bit će dogovoreni nakon prihvaćanja predloženog programa.

VAŽNO!
Koliko će uprihoditi izvođač/grupa izvođača, ovisi isključivo o broju slotova koje će realizirati, A NE O BROJU AKTIVNOSTI KOJE OSMISLITE UNUTAR JEDNOG SLOTA PROGRAMA. U tijeku procesa definiranja konačnog programa Znanstvenog kvarta, Organizator zadržava pravo izmjene broja slotova po izvođaču, a o čemu će izvođač biti pravovremeno obaviješten.

NAKNADA ZA POTROŠNI MATERIJAL
Izvođači će dobiti naknadu za potrošni materijal u iznosu od 160,00kn brutto po jednom slotu (zatvorene radionice, prezentacijske radionice od 3 sata, show-program, mobilne aktivnosti), odnosno 220,00kn brutto za prezentacijske radionice u trajanju od 4 sata.

Ukupna naknada ovisit će o broju slotova koji će se realizirati od strane grupe izvođača tj. pojedinca. Ukoliko se radi o grupi izvođača, naknada se isplaćuje skupini u cjelini, a ne pojedincima koji čine grupu.

Naknade se isplaćuju u roku od 60 dana od završetka programa, a detalji oko isplate bit će dogovoreni nakon prihvaćanja predloženog programa.

IZNOSI NAKNADA
ZA KONAČAN BRUTTO IZNOS PO SLOTU, potrebno je ZBROJITI NAKNADU ZA IZVOĐENJE te pripadajuću NAKNADU ZA POTROŠNI MATERIJAL.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Exto produkcija d.o.o.. - Terms of Service - Additional Terms