Küsimustik õpilasele

Austatud 6. klassi õpilane!
Loe palun iga esitatud väide hoolikalt läbi ning hinda, kuivõrd pead seda õigeks või mitte. Siin ei ole õigeid ega valesid vastuseid. Mind huvitab just Sinu arvamus.

  This is a required question
  This is a required question
  Mitmekülgsed tunnid (nt muusika, videoklippide, mängude jms kasutamine tunnis)
  Jõukohased õpiülesanded
  Hea hinne
  Õpetaja toetav suhtumine
  Õpetajapoolne tunnustus
  Sujuv koostöö õpetajaga
  Tahe näidata, et oskan teistest paremini
  Kaasõpilaste arvamus minust
  Vanemate suhtumine
  Saan suhelda erinevate inimestega (nt Facebookis, Twitteris)
  Inglise keele vajalikkus tuleviku jaoks
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Suur hulk uut sõnavara
  Üksluised ja igavad tunnid
  Kaasõpilaste arvamus minust
  Õpetaja suhtumine minusse
  Hirm ebaõnnestumise ees
  Ajanappus (nt kooliväline tegevus –trennides, huvialaringides, muusikakoolis käimine)
  Minuvanuste seas ei ole õppimine populaarne
  Vanemate liigne nõudlikkus
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Õppimine on muutunud minu jaoks huvitavamaks
  Saan valida õppimiseks sobiva tempo
  Saan ise valida mida ja kuidas õppida
  Saan inglise keelega tegeleda ka väljaspool kooli
  Mul on rohkem võimalusi kuulamiseks, kirjutamiseks, suhtlemiseks ja lugemiseks inglise keeles
  Omandan sõnavara kiiremalt
  Saan kohest tagasisidet (nt on-line testid, sõnavara-/grammatika ülesanded)
  Õpin koheselt oma vigadest
  Õpin tegema koostööd
  Saan õpetajaga vabamalt suhelda
  Minu õpitulemused paranevad
  Saan ise tegevusi algatada
  Saan kasutada õpitut tegelikes keelekasutusolukordades
  Please enter one response per row
  This is a required question