Declarație pe propria răspundere în vederea participării la cursa IOR RUN din 03/10/2020
Completarea electronică a acestei declarații este obligatorie pentru a fi admis/ă la cursă.
Subsemnatul
Nume *
Prenume *
Declar următoarele:
1. Am citit, am luat la cunoștință și am înțeles Regulamentul Cursei de antrenament IOR RUN. Regulamentul se regăsește pe site-ul competiției https://eliterunning.ro/run-ior/
2. Sunt clinic sănătos/sănătoasă și nu sufăr de nici o afecțiune care să îmi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului și îmi asum întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea mea la concurs.
3. Înțeleg pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție, ce presupune un efort fizic sustinut.
4. Sunt într-o formă corespunzătoare pentru a participa la o cursă de cel puțin 5 km în cazul adulților sau 1.5 km în cazul adolescenților, astfel încât exonerez organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) de orice răspundere în legătură cu orice pretenţii aş putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării cursei la care particip.
5. Declar, prin prezenta, că în situația în care ar surveni pe parcursul cursei evenimente ca cele descrise mai înainte, mă angajez să suport toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată şi declar că renunț la orice pretenții aș putea avea în legătură cu un astfel de transport și / sau tratament de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.
6. Declar ca mi-au fost aduse la cunoștință drepturile pe care mi le conferă Legea nr. 190/2018 si Regulamentul European 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare si acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal.
7. Sunt de acord cu utilizarea de către organizator, precum şi de către partenerii ori sponsorii săi, a numelui meu, fotografiilor, imaginilor video şi a citatelor în scopuri promoționale și / sau de marketing, în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de Elite Running sau Ro Club Maraton.
8. Consimt ca fotografiile și înregistrările audio/video sunt și vor fi în continuare proprietatea exclusiva a Organizatorului, acesta având dreptul de a dispune in orice mod de acestea. În cazul în care voi primi o copie a oricăruia dintre aceste materiale foto / audio / video, voi folosi materialul respectiv exclusiv in scopuri personale, fără a autoriza folosirea acestuia, în orice mod, de către terțe persoane.
Am citit și sunt de acord cu cele declarate mai sus *
În contextul măsurilor pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19, completarea următoarei secțiuni din chestionar este obligatorie pentru a vi se permite participarea la cursă.
Email *
Telefon *
Ați avut în ultimele 14 zile temperatura de 37,3ºC sau mai mare? *
Ați avut în ultimele 14 zile cel puțin unul dintre următoarele simptome: tuse continuă, dificultăți de respirație, gât iritat, stare de oboseală, dureri musculare? *
Ați primit în ultimele 14 zile diagnostic confirmat pentru COVID-19? *
În ultimele 14 zile ați locuit sau ați luat contact cu cineva care a primit diagnostic confirmat pentru COVID-19? *
Ați călătorit în ultimele 14 zile într-o țară cu risc crescut de infecție cu COVID-19? *
Măsuri pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19
Toate cele 4 de mai jos trebuie să fie bifate pentru a putea participa la cursă.
Mă angajez să respect normele de igienă și să păstrez distanța de minimum 2m între persoane la toate activitățile care au loc în cadrul evenimentului (ex: încălzire, alergare, stretching) *
Mă supun tuturor măsurilor luate de organizatori pentru respectarea condițiilor impuse de organele abilitate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 *
În cazul în care se produce infectarea cu COVID-19 a unui participant la cursă sunt de acord să mă supun normelor legale în vigoare cu privire la izolarea suspecților și contacților acestora, procedurilor de anchetă epidemiologică și măsurilor legale dispuse de organele abilitate; *
Cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Asociația Club Sportiv Elite Running. Report Abuse