Въпросник за проучване на уменията и компетенциите на преподавателите във висшите училища
ТОЗИ ВЪПРОСНИК ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ПРОУЧИ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТСКАТА ОБЩНОСТ ОТНОСНО УМЕНИЯТА, КОИТО ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТ, ЗА ДА ИЗПЪЛНЯВАТ УСПЕШНО СВОЯТА МИСИЯ И ОТГОВОРНОСТИ. ТОЙ Е РАЗРАБОТЕН ПО ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ“, СЪФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“.
Уважаеми колеги, Високо оценяваме времето, което ще отделите за попълването на въпросника и ценим Вашето мнение. Нито анкетираните висши училища, нито отделните респонденти ще бъдат разкрити.
1. Област на висше образование *
Образователно-квалификационна степен или образователна и научна степен *
3. Кои от следните форми и методи на обучение използват Вашите преподаватели в процеса на обучение? /възможен е повече от един отговор/ *
Required
4. Кои от изброените по-долу умения е важно да бъдат притежавани от Вашите преподаватели? Моля, изберете петте най-важни според Вас. *
Required
5. Кои от допълнителните умения, изброени по-долу, е важно да бъдат притежавани от Вашите преподаватели? /възможен е повече от един отговор/ *
Required
6. Кои от изброените по-долу умения бихте искали да придобиете в процеса на обучение във висшето училище? /възможен е повече от един отговор/ *
Required
Submit
This form was created inside of FBO. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms