ANKARA ŞEHİR SAKİNLERİNİN AFETE/ACİL DURUMLARA HAZIRLIK DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ ARAŞTIRMASI
Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara genelinde şehir sakinlerinin afete / acil durumlara hazırlık düzeyini, sosyal zarar görebilirlik özelliklerini ve bunlara etkide bulunan faktörleri niceliksel yöntem ve tekniklerle incelemeyi amaçlamaktadır.

Bu anket formu, veri toplamak amacıyla hazırlandığından; soruların “doğru” ya da “yanlış” cevabı yoktur. İçinizden geldiği biçimde cevaplamanız büyük önem taşımaktadır. Araştırmanın başarısı, soruların tamamına vereceğiniz içten ve samimi cevaplara bağlıdır. Anket sorularına verilecek cevaplar istatistiki kurallar çerçevesinde genelleneceğinden, anket formunun herhangi bir yerine kimlik bilgisi yazmayınız. Araştırma açısından kimliğiniz değil, cevaplarınız önemlidir. Lütfen soruları, “olması gerekeni (ideali)” değil, “hali hazırda olanı” düşünerek (X) işaretiyle yanıtlayınız.
Soruları kendiniz adına kişisel olarak veya ikamet ettiğiniz haneniz adına yanıtlayabilirsiniz
Katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
1. Cinsiyetiniz *
2. Yaşınız *
3. Eğitim durumunuz *
4. Hane halkı aylık gelir durumunuz? *
5. Ankara’nın hangi ilçesinde oturuyorsunuz? *
6. Hangi mahallede oturuyorsunuz? *
7. Hanenizde özel gereksinimi olan birey (yaşlı, engelli, kronik hasta gibi) var mı? *
8. Oturulan evin mülkiyet durumu nedir? *
9. Ne süredir Ankara’da ikamet ediyorsunuz? (yıl olarak belirtiniz) *
10. Ankara’da daha önce bir afet/ acil durum yaşadınız mı? *
11. Ankara’da yaşanacak bir afet/ acil durumda gönüllü olmak ister misiniz? *
Aşağıdaki 12-56. Soruları kendiniz veya haneniz adına yanıt vermenizi rica ediyoruz. *
Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
12. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Acil durum/Afet yaşama ihtimalim çok yüksektir.
13. Yaşamımın herhangi bir döneminde Acil durum/Afet yaşayacağımı göz önünde bulundururum.
14. Acil durumlara/Afetlere hazırlıkta bina dayanıklılığını artırmak benim için önemlidir.
15. Acil durumlara/Afetlere hazırlıkta acil durum/afet çantası hazırlamayı önemsemem.
16. Yakın çevrem ile acil durumlarda/afetlerde gerekli acil iletişim numaraları hakkında konuşurum.
17. Evdeki sabitlenebilecek eşyaları sabitlemeyi gereksiz buluyorum.
18. Acil durum/Afet yaşama ihtimalini düşünmek beni korkutur.
19. Acil durum/Afet yaşarsam hayatımda hiçbir şey değişmeyecek.
20. Acil durumlar/Afetler sonucu sevdiklerimi kaybetmekten korkmam.
21. Acil durumlar/Afetler sonucunda ölmekten korkarım.
22. Acil durumlara/Afetlere bireysel hazırlık yaptığımda kendimi güvende hissederim.
23. Acil durumlara/Afetlere bireysel hazırlık yapmak acil durumlar/afetler sonrası ölüm riskini azaltabilir.
24. Acil durumlara/Afetlere bireysel hazırlık yapmam aile bireylerimi de koruyacaktır.
25. Acil durumlara/Afetlere hazırlık yapmak acil durumlarda/afetlerde ihtiyaçlarıma karşılık verecektir.
26. Acil durumlara/Afetlere hazırlık yara almadan (sakatlanmadan) yaşamama yardım edecektir.
27. Acil durumlara/Afetlere hazırlık ailem ve kendim için gereklidir (faydalıdır).
28. Acil durumlara/Afetlere hazırlık yapmaktan çok daha önemli sorumluluklarım var.
29. Acil durumlara/Afetlere hazırlık yapmak için yeterli param yok.
30. Acil durumlara/Afetlere bireysel hazırlık yapmak çok fazla zamanımı alır.
31. Acil durumlara/Afetlere bireysel hazırlık yapmak için yeterli bilgim yok.
32. Kaderimde Acil durumlarda/Afetlerde ölmek varsa ölürüm.
33. Acil durumlara/Afetlere hazır olma adına tatbikat yapmak bana zor gelir.
34. Acil durumlara/Afetlere hazırlıklı olmak için bireysel hazırlık yapmayı gereksiz buluyorum.
35. Acil durumlara/Afetlere hazırlık yapmak iyi hissetmemi sağlamaz.
36. Afete Hazırlık - Temel Afet Bilinci eğitimlerini almak için çaba harcamayı gereksiz buluyorum.
37. Aile için afet planının anlaşılması zordur.
38. Aile için afet planı bireyin hazırlayamayacağı kadar gereksiz ayrıntılarla doludur.
39. Aile için afet planının yararlı olduğuna inanmıyorum.
40. Aile için afet planını uygulamaya geçirmek bana zor gelir.
41. Acil durumlara/Afetlere bireysel hazırlık yapmak bana zor geliyor.
42. Aile üyelerim Acil durumlara/Afetlere bireysel hazırlık yapmanın gerekliliği konusunda beni bilgilendirmezler.
43. Arkadaşlarım Acil durumlara/Afetlere bireysel hazırlık yapmanın gerekliliği konusunda beni aydınlatırlar.
44. Fikirlerine önem verdiğim insanlar Acil durumlara/Afetlere hazırlıklı olma konusunda beni yönlendirirler.
45. Acil durum/Afet konusundaki politikalar beni Acil Durumlar/Afetler konusunda hazırlıklı olmaya teşvik ederler.
46. Kitapçıklar, gazeteler, broşürler beni yeterince bilgilendirmezler.
47. Temel ilk yardım uygulayabilirim.
48. Yangın söndürme cihazını kullanamam.
49. Mahallemde yaşayanlarla birlikte Acil durumlar/Afetler ile ilgili tahliye planı oluşturamam.
50. Acil durum/Afet sonrası ihtiyacım olursa psikolojik destek almak için gerekli hizmete erişebilirim.
51. Yangın çıkmasına neden olacak tehlikeleri belirleyebilirim.
52. Evde sabitlenmesi gereken eşyaları sabitleyebilirim.
53. Basit düzey de olsa dahi arama-kurtarma yapamam.
54. Depremden korunmak için yaşadığım evde/binada güvenli yer belirleyebilirim.
55. Bir afet sonrasında yerel yetkililerce belirlenmiş olan sığınak yerini bulamam.
56. Bir afet sonrasında aile bireylerinin yeniden bir araya gelebileceği bir toplanma yeri belirleyebilirim.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy