แบบประเมินการเข้าอบรมปฏิบัติการการสร้างหุ่นยนต์เบื้องต้น
วันที่ 21-22 มีนาคม 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 (134) โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
เพศ
สถานะการเข้าอบรม
1.การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7.วิทยากรให้คำแนะนำ หรือตอบข้อสักถามได้ดี
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8.วิทยากรมีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9.ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms