แบบประเมินการเข้าอบรมปฏิบัติการการสร้างหุ่นยนต์เบื้องต้น
วันที่ 21-22 มีนาคม 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 (134) โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
เพศ *
สถานะการเข้าอบรม *
1.การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7.วิทยากรให้คำแนะนำ หรือตอบข้อสักถามได้ดี *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8.วิทยากรมีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9.ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms