SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ PFI ESCOLA PIA LUZ CASANOVA CURS 2019/2020
Email address *
Nom del curs *
Sel·lecciona el curs on vols inscriure't
DADES DE L'ALUMNE
Nom *
Your answer
1r cognom *
Your answer
2n cognom
Your answer
D.N.I / N.I.E./ PASSAPORT *
Introdueix el número i les lletres del document
Your answer
CatSalut
Introdueix el número de la targeta sanitària (4 lletres + 10 números)
Your answer
Telèfon domicili
Your answer
Telèfon mòbil alumne/a *
Your answer
Altre telèfon de contacte *
Your answer
Data de naixement *
dd/mm/aaaa
Your answer
En cas d'alumnes estrangers: nacionalitat i any d'arribada al país
Your answer
Adreça *
Nom de la via, núm, pis i porta
Your answer
Codi Postal *
Your answer
Població *
Your answer
Correu electrònic de l'alumne *
Your answer
Actualment l'alumne viu amb: *
Marca la opció escollida
Required
Nom i cognoms del pare, mare i/o tutor/a legal *
Your answer
Correu electrònic del pare, mare i/o tutor/a legal *
Your answer
ESTUDIS REALITZATS DE L'ALUMNE/A
Estudis realitzats
Darrer curs REALITZAT
Your answer
Identificador de l'alumne del Registre d'Alumnes (RALC)
Your answer
Any d'inici
Darrer curs REALITZAT
Your answer
Altres estudis realitzats
Descripció (assenyaleu any i centre de realització)
Your answer
SITUACIÓ LABORAL DE L'ALUMNE/A
Situació laboral *
Assenyaleu l'opció actual
Percep alguna prestació *
Darrera renovació atur
Assenyaleu la data i oficina del SOC on us vàreu inscriure
Your answer
Entitat derivant *
Districte
Your answer
Nom del Tècnic/a referent
Your answer
Protecció de dades *
ESCOLA PIA Luz Casanova us informa que està dotada d’un fitxer informàtic, d’un arxiu documental i d’un altre d’audiovisual generals que contenen informació i dades personals. Tots estan integrats a la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE L’ESCOLA PIA. La base de dades s’ha creat i es gestiona a fi de tractar tota la informació que cal per a donar compliment a les obligacions legals derivades de la relació que manteniu amb l’Escola, i per a mantenir-vos informats de les nostres activitats. L’Escola disposa d’espais de difusió pública d’informació –web, blocs, revista i altres publicacions- on es poden publicar dades dels alumnes i de la comunitat educativa, en l’àmbit de l’activitat escolar, les quals poden incloure imatges, so o treballs. Els destinataris de la informació són els departaments, compartiments i locals en que s’organitza l’Escola, i també algunes empreses col·laboradores. Sempre es cediran les dades que es demanin per causa de força major, o quan ho demani una autoritat, d’acord amb les lleis. La negativa a donar les dades que us demanem tindrà, com a conseqüència, que no puguem gestionar ordinàriament les obligacions que ens vinculen amb vostè, i, per tant, poden condicionar la vostra participació a algunes activitats. En tot cas, teniu dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, mitjançant el procediment que estableix el R.D. 1720/2007, de 21 de desembre. El responsable de la Base de Dades és l’Escola. Per a exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, us podeu dirigir a Escola Pia Luz Casanova, Carrer Almansa 52 - 54 08042 Barcelona, a l’adreça de correu electrònic luzcasanova@escolapia.cat o trucant al número 93 359 61 81. D’acord amb el que se’m diu, CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a l’Escola perquè tracti les dades que voluntàriament cedeixo d’acord amb la informació rebuda, sempre i quan el tractament de la meva informació tingui com a finalitat la gestió dels serveis que he contractat amb aquesta. Per aquest motiu, també consento la cessió a les entitats públiques i privades adients a les finalitats preteses sempre que es faci d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999, de 13 de desembre, la Llei 34/2002, d’11 de juliol i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, sense perjudici del dret a revocar el consentiment, que atorgo ara, quan ho consideri oportú.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ESCOLA PIA LUZ CASANOVA. Report Abuse - Terms of Service