แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุดกรมชลประทาน สามเสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุดกรมชลประทาน สามเสน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุง แก้ไขงานการให้บริการห้องสมุดให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั้วไป ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม
ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยข้อมูลนี้จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
4. ประเภทผู้รับบริการ *
5. วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้ห้องสมุด
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service