Karu, hundi, ilvese ja šaakali vaatlusleht 2018
Keskkonnaministri määruse "Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus" § 3 lg 1 alusel. Vaatlusandmeid kasutatakse seires ning need annavad olulist infot asurkonna suuruse, seisundi ja juurdekasvu näitajate kohta, aidates muuhulgas teha täpsemaid prognoose asurkonna juurdekasvu ja sellest
tulenevalt ka esmaste küttimismahtude suuruse kohta.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service