แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศฐานข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ ประจำปีการศึกษา 2560
โปรดอ่านและตอบคำถามดังต่อไปนี้ โดยตอบตามความเป็นจริง ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น
เพศ *
ตำแหน่ง *
โปรดเลือกตอบแบบสอบถามตามลำดับความพึงพอใจ โดยมีคะแนน 1 - 4 4 คือ พอใจมาก 3 คือ พอใจ 2 คือ พอใช้ 1 คือ ต้องปรับปรุง *
4 - พอใจมาก
3 - พอใจ
2 - พอใช้
1 - ต้องปรับปรุง
การปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ (Update)
ความสะดวกในการเข้าถึง
ความสะดวกในการใช้งาน
ช่วยให้การดำเนินการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การแจ้งข่าวสาร
เสถียรภาพของระบบ
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy