HortEx Vietnam 2020 - Phiếu đăng ký tham dự Hội thảo/ Seminar Registration Form
Cổng đăng ký online đã đóng. Qúy vị vui lòng đến đăng ký trực tiếp tại địa điểm tổ chức - Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh - Quận 7, để vào tham quan miễn phí.
Triển lãm mở cửa từ 9h00 sáng đến 5h00 chiều trong 3 ngày 26, 27,28 tháng 02. Mọi thắc mắc vui lòng gọi trực tiếp Ms. Phước: 0984 339 347. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp Qúy vị tại triển lãm.
----------
The online registration portal is closed. Please come and register directly at the venue - Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) - 799 Nguyen Van Linh - District 7 for free admission.
The exhibition is open from 9:00 am to 5:00 pm in 3 days February 26th, 27th and 28th. Any questions please call directly to Ms. Phuoc: 0984 339 347. Sincerely thank you and see you at the exhibition.
----------
Website: www.hortex-vietnam.com
Facebook: www.facebook.com/HortExVN
This form was created inside of VEAS Exhibitions. Report Abuse