Workshop i leserSørvismetoden


Tid: Tirsdag 19. januar og onsdag 20. januar 2016
Sted: Fylkestingssalen, Schweigaardsgt. 4, Oslo (bussterminalen)
Påmelding: Innen 4. januar. Begrenset antall plasser.
Pris: 700,- for begge dager (man må delta begge dager)
Praktiske opplysninger: Ta med egen laptop eller nettbrett. Obligatorisk lesing av en bok du får oppgitt etter påmelding

For flere opplysninger kontakt: tordis.holm@afk.no eller olga.skrinde@afk.no

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question